Slottsgården växer upp med fart

Bild: Chanette Härus

I höst kan de första flytta in i det nya kvarteret Slottsgården i Näse. Området har byggts i en betydligt snabbare takt än vad som planerades – lägenheterna går åt över förväntan snabbt.

Det är en nöjd verkställande direktör för byggbolaget Pohjola Rakennus som visar runt på byggplatsen. När hela tomten är utbyggd står här tio stycken 4-5 våningar höga hus. Tills vidare har fem hus nått takhöjd.

– Försäljningen av bostäderna har gått över förväntan och vi kunde börja bygga tidigare än vi ursprungligen planerade. Det här är ett mycket intressant projekt, det blir som en egen stadsby, säger vd Kim Bono.

Utsikt. Verkställande direktör Kim Bono för Pohjola Rankennus som bygger kvarteret Slottsgården visar gärna upp utsikten från bostäderna. Bild: Chanette Härus

Minst lika nöjd är byggmästare Anna Kokkola som ansvarar för interiörer på byggplatsen. Hittills har arbetet gått som på räls.

– De första husen blir klara under hösten, och invånarna kan flytta in i november, lovar hon.

De tre husen längst mot Borgmästaregatan står först klara. Två av dem utgör bostadsbolaget Tryffeli och det tredje huset är ett eget bostadsaktiebolag. Tryffeli består av två hus, det ena med fyra våningar och det andra med fem. Det tredje huset som byggts i första skedet är ett hyreshus som ägs av FIM Bostad Specialplaceringsfond. Bostäderna hyrs ut på fria marknaden.

Kvarteret byggs innanför Alexandersbågen på västra åstranden.

Totalt byggs 310-350 lägenheter i tio hus.

De första husen står inflyttningsklara i november 2017. Områdets parkeringshall blir klar samtidigt som de första husen.

I första skedet byggs bostadsaktiebolaget Tryffeli som består av två hus samt FIM:s hyreshus. I andra skedet byggs bostadsaktiebolaget Toffee som ägs av Folkhälsan och det andra av FIM:s hyreshus. De är klara sommaren 2018. Det tredje skedet utgörs av bostadsaktiebolaget Mocca, två hus, samt Bostadsaktiebolaget Alexandersbågen 10 A som förväntas ha byggstart ännu i höst och stå klara hösten 2018. Det fjärde skedet är inte ännu påbörjat.

380 000

euro kommer byggbolaget, enligt överenskommelsen med Borgå stad i samband med att byggaren fick köpa tomten, att sätta på konst för att pryda upp området.

Snart klart

Kim Bono och Anna Kokkola visar runt i A-huset i Tryffeli som består av seniorbostäder enligt byggarens Eloisa-koncept. Det innebär att lokalerna är senioranpassade med trygghets- och säkerhetsteknik inbyggda. Tanken är att man ska kunna bo kvar i sin bostad också när man blir äldre och får svårare att röra sig.

Det finns så få trösklar som möjligt och dörröppningarna är tillräckligt breda för att man ska kunna ta sig fram med en rullstol. Eluttagen är placerade en meter ovanför golvet för att det ska vara lättare att använda dem och att det finns beredskap att fästa hjälpmedel som extra handtag i bostaden.

NÄSTAN KLART. De första lägenheterna är nästa klara redan. Bild: Chanette Härus

– Hela huset, också de gemensamma utrymmena, är planerade enligt Eloisa-konceptet, säger Bono.

I det första huset börjar lägenheterna se färdiga ut. Vitvarorna har levererats och installeras i dagarna och de flesta ytorna är målade och klara. Trapphuset går i varmt gult. Hörnlägenheterna har balkong, de andra bostäderna fransk balkong. Några av de större trerummarna är försedda med egen bastu, alla bostäder har badrum. I varje bostadsbolag finns gemensam bastu och samlingsrum som alla i bostadsbolaget kan använda.

– Många väljer numera bort den egna bastun, åtminstone i seniorbostäder, konstaterar Kim Bono.

De största bostäderna, trerummare, finns i husens hörn. Planlösningen är samma i alla lika stora lägenheter men ägarna har kunnat påverka både planen och förverkligande under arbetets gång.

– I den här bostaden ville ägaren ersätta bastun med ett klädrum, säger Anna Kokkola och visar.

I våningen under har ägaren valt att ha kvar bastun, men i stället låtit ta bor en mellanvägg och på så sätt fått ett större vardagsrum.

Asymmetriskt

Arkitektbyrån L Arkkitehdit Ab har planerat Slottsgården. Alla tio hus har samma form, en del fyra och andra fem våningar, och husen är inte placerade i raka rader. De är byggda i betong, och de har alla sin egen färg.

– Arkitekten var här med en provbit när husen rappades, för att se till så det blev rätt, säger Kokkola.

Det som Anna Kokkola kallar för arkitektens lekfullhet syns främst på takets form, om än också i husens och lägenheternas form. Taken har blivit något av visitkort för området.

– Taket är vinklat lite hit och dit. Det var inte helt rätt att få till det. Mellantakets konstruktioner är som en djungel av stöd, säger Kokkola med ett skratt.

ANSVARAR. Byggmästare Anna Kokkola ser till så arbetet på byggplatsen flyter som det ska. Bild: Chanette Härus

Men det är ändå placeringen av byggnaderna som överraskar mest. Från lägenheterna ser man visserligen huset intill, men husen är alla placerade så att man också ser förbi dem ut över staden. Från varje bostad ser man något annat än bara en husvägg.

Också fönstren följer den asymmetriska stilen.

– Fönstren är alla lite olika, i husen och också på de olika våningarna i huset. Både storleken och placeringen varierar. Det har också varit en utmaning, säger Kokkola.

Toffee nästa

Fasaden till bostadsbolaget Toffee, som består av ett höghus, och det andra hyreshuset som köpts av FIM är ännu tråkigt grå, men där blir det ändring. De två husen ska stå klara nästa sommar.

Folkhälsan äger sex bostäder i Toffee och affärsutrymmet i bottenvåningen. Lägenheterna i huset är byggda enligt samma princip som de i Tryffeli.

Aktias fastighetsförmedling sköter försäljningen av lägenheterna i Slottsgården. Fastighetsförmedlare Mikael Strömgård är nöjd över det stora intresset för bostäderna.

– Det har gått mer än bra, säger han.

När ett nytt bostadsbolag planeras kontrollerar man först hur stor efterfrågan på bostäder är, om det lönar sig att bygga. För att bolaget ska fatta beslut om att sätta i gång bygget ska minst hälften av bostäderna vara sålda.

– Först görs en provmarknadsföring, och om den går bra fattas beslut om att bygga. Efter det skriver vi köpebrev med köparna och sedan börjar själva byggarbetet, förklarar Strömfors.

Med det tillvägagångssättet minskar byggherrens ekonomiska risk.

Det är just det stora intresset för lägenheterna som gjort att byggstarten kunde tidigareläggas så att bygget nu ligger rejält före tidtabellen.

– Vi håller nu på och säljer det tredje bostadsbolaget, Bostads Ab Mocca. Det ser bra ut där också, fyrtio procent av lägenheterna är redan sålda, säger Strömgård.

Verkställande direktör Kim Bono är optimistisk.

– Om det fortsätter så här kan vi skriva kontrakt för Mocca nästa månad.

Några farhågor om att följande del av projektet inte skulle bli av har varken Bono eller Kokkola – gropen där grunden för Mocca ska byggas är redan nästa klar.

Bilhall

Till helheten på Slottsgården hör en parkeringshall i fyra våningar. I den kommer det att finnas plats för 152 bilar. Lägenhetsinnehavarna kan köpa aktier i parkeringshallen.

– Det kommer också att finnas två elbilar som invånare som inte har egen bil kan hyra, säger Bono.

Parkeringshallen har väckt en viss ilska i grannskapet, på grund av dess storlek. Den ska också vara klar i november, men just nu är den grå betongen i ösregnet inte särskilt vacker.

– När alla husen är byggda kommer den inte att synas ut mot gatan. Hallen kommer också att målas och förses med konstverk, säger Koskela.

Det blir ändå antagligen först nästa vår.

I avtalet med staden ingår ett villkor att byggaren ska satsa 20 euro per våningskvadratmeter på konst . I Slottsgården byggs 19 200 våningskvadratmeter bostadsyta och för varje kvadratmeter ska byggaren satsa 20 euro på konst. Det betyder att byggaren smyckar kvarteret för drygt 380 000 euro.

Solenergi

Varje hus i Slottsgården förses med solceller på taket. Meningen var att också parkeringshuset skulle täckas med solceller, men det föll på byråkratin kring elförsäljning.

– Tanken var att de olika bostadsbolagen skulle köpa solenergi som alstrats via solcellerna på parkeringshuset, som är allas gemensamma. Men byråkratin satte käppar i hjulen för det. I och med att det rör sig om olika aktiebolag måste bolagen i så fall betala både mervärdesskatt och elöverföringsavgift för el som produceras på parkeringshallen, och då blir elen så dyr att det inte lönar sig, säger Kim Bono.

Att det inte gick att förverkliga solenergiprojektet i sin helhet är ett streck i räkningen.

Så småningom, när bostadsaktiebolaget Mocca och ett hyreshus står klart, är det dags för den fjärde och sista delen av projektet. Vad det bostadsbolaget ska heta är inte beslutat ännu.

– Kanske vi borde ha en tävling, funderar Bono mer på skämt.

Klart är att det, liksom de tidigare bolagen, ska heta något som har med godis att göra.

Hur många lägenheter som de två husen i det ännu namnlösa bostadsbolaget kommer att ha kan han inte svara på. Det beror på efterfrågan.

– Vi bygger det som folk vill ha, säger Kim Bono.

Mer läsning