Slime utan recept

Att fatta bra beslut är svårt, men att inte ta del av fakta och konsekvensanalyser borde göra det ännu svårare att nå bästa beslut.

Vi tog raklödder, lim, hudkräm, ögondroppar, toapapper och karamellfärg. Ett barnbarn har snöat in på slime-filmer. Förebilderna är flickor som hanterar olika ingredienser för att åstadkomma en kletig klump. Åtog mig att bistå 7-åringen vid ett eget försök, även om morfar kemisten hummade skeptiskt bredvid. Instruktionerna på Youtube är många och varierande. Bakpulver, choklad och citronsaft kan ingå, men slime ska inte ätas så vi valde bort matvarorna.

Det gick dåligt. Det blev varken elastiskt eller formbart som i filmerna. Förväntat, för något recept med exakta mått hade vi inte. Det slutade med en vackert ljusblå, men ohanterlig massa. Morfar påpekade att det nog låg mycket provande och felande – och klippande – bakom slime-filmerna. Fakta om konsekvenser, det är vad vi skulle ha behövt. Pappret ska ge elasticitet – men är det raklöddret som skapar sammanhållning? Vet ej.

Fakta och konsekvens som underlag för politiska beslut är också bra. Därför ger både amerikansk och finländsk politik anledning till oro. Mer än en gång har budskapet från regerande president respektive regering varit: Vi tror eller säger att det hänger ihop så här. Alternativt: Vi gör ändringarna först och så ser vi hur det går. Ändå är det betydligt mer som riskerar förslösas än lite lim.

Att fatta bra beslut är svårt, men att inte ta del av fakta och konsekvensanalyser borde göra det ännu svårare att nå bästa beslut. I politiken styr ideologin synen på vad som är bäst, men utan att känna konsekvenserna sker beslut i blindo. Jämställdhetsintegrering handlar om fakta och konsekvenser som underlag för beslut. Hållbarhet och tillgänglighet är andra aspekter att beakta. Det behöver inte bli dyrare, svårare eller mer ogenomförbart för det. Tvärtom. Däremot behöver det tänkas mer. Före. Vad är dyrt och för vem, är också viktiga frågor.

Hemvårdsstödet som infördes i Norge 1998 är ett exempel. Det skulle öka valfriheten och minska belastningen på den offentliga barnomsorgen. Det som hände var att mödrar med invandrarbakgrund stannade hemma, en grupp som ofta står långt från arbetsmarknaden. Följden är att varken vuxna eller barn får språkträningen de behöver för integration och skolgång. Så nu jobbas det på att få dessa mödrar ut i arbetslivet och barnen till dagis. Parallellt nämns livspusslet och valfrihet, men på något sätt kommer det att gälla andra föräldrar än de med invandrarbakgrund.

När familjeledigheterna ska förnyas i Finland – hur ser konsekvensanalysen ut? Ska Islands modell studeras där tredelningen av föräldraledigheten ledde till att papporna plötsligt också var föräldrar. När stora reformer genomförs gäller det att vara klok på förhand. Kloka regeringar och presidenter behövs.

För länge sedan skrev jag en pro gradu-avhandling om barnomsorg och ekonomi. Slutsatsen var att de kvinnor som tjänar mest behöver dagis mest. Med en försiktig brasklapp om att alla samhällsekonomiska konsekvenser nog inte var beaktade. Lyckligtvis är jag lite klokare i dag.

Maria Grönroos nordist och biträdande föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet

Mer läsning