Slarv och bristande övervakning ger Akilles badwill

Alla medlemmar i Akilles bandysektions styrelse är misstänkta för delaktighet i förfalskningsbrott och för arbetsgivares utlänningsförseelse. Två ryska spelare i Akilles bandylag 2017-2018 har påträffats med förfalskade Schengen-gränsstämplar i sina uppehållsdokument.

Det var i början av mars i år som Akilles bandysektions ordförande Jari Kettunen blev uppringd av en person från Gränsbevakningsväsendet.

– De hade granskat våra två ryska spelares uppehållsdokument när de skulle korsa gränsen och konstaterat att dokumenten inte var trovärdiga. Nu ville de veta om männen verkligen hade spelat för Akilles, som de påstod.

Kettunen bekräftade att så var fallet. Han fick då för första gången information om att allt inte stod rätt till med de ryska spelarnas visum och uppehållstillstånd.

– Jag informerade förstås sektionen och Akilles centralstyrelse. Efter det har vi alla nio medlemmar i sektionsstyrelsen förhörts.

Kymmenedalens tingsrätt dömde i slutet av maj de två ryska bandyspelarna till 40 dygns villkorligt fängelse för förfalskning och utlänningsförseelse.

Gränsbevakningsväsendet uppgav på onsdagen att förundersökningen i fallet är avslutad och att ärendet nu går vidare till Åklagarämbetet i Östra Nyland.

Borgåbosatt man

Gränsbevakningsväsendet misstänker alla nio styrelsemedlemmar i bandysektionen för brott, för att ha hjälpt de två avtalsspelarna att fortsätta sin olovliga vistelse och sin anställning i Finland genom att skaffa dem förfalskade Schengen-gränsstämplar i sina pass.

De förfalskade stämplarna skaffades från Ryssland, mot ersättning. Enligt gränsbevakningsväsendet var det en man som är bosatt i Borgå som skaffade stämplarna. Mannen misstänks för medverkan till förfalskningsbrott och för besittning av förfalskningsmaterial.

– Mannen är från Ryssland, han har tidigare spelat bandy för Akilles, men numera har han ingen uppgift inom bandysektionen, säger Kettunen.

BANDYSLARV. Allt stod inte rätt till under senaste säsong med Akilles ryska utbytesspelares resedokument. Bild: Arkiv / Tommi Willberg

Blåögd styrelse

Kettunen beklagar det skedda.

– Men vi inom styrelsen upplever inte att vi har gjort något brottsligt. Vi jobbar alla på frivillig bas och känner tyvärr inte tillräckligt bra till de föränderliga reglerna när det gäller till exempel visum. Vi har varit slarviga och vi borde ha satt oss bättre in i de nuvarande systemen, det håller jag med om.

– Vi har varit blåögda. I dagens situation borde en förening som vår säkert skaffa sig betald hjälp med just det här slaget av byråkrati.

Kettunen framhåller att styrelsen inte haft något att göra med de konkreta visumen, passen och stämplarna.

– Vi bara trodde att allt nog hade ordnat sig, på laglig väg.

Hur ser då framtiden ut, med tanke på förstärkning av laget till exempel med ryska spelare?

– Vi måste vara mycket noggranna, säger Kettunen. Varje fall måste diskuteras och undersökas minutiöst.

Litet väl ivriga spelare

Uppgifterna kommer ut i offentligheten först nu i slutet av juli trots att man inom Akilles blev uppmärksammad på situationen redan i mars.

– Det är klart att vi från början insåg att den här soppan, åtminstone delvis, kommer att fläcka Akilles goda rykte, säger Jari Kettunen. Nu får vi bara hoppas att våra supportrar och våra sponsorer också i fortsättningen står på vår sida.

Akilles centralstyrelse leds av Johan Söderberg.

– Vi beklagar situationen som ju beror på bristande övervakning och på två litet väl ivriga spelare, säger Söderberg.

– Vi får ta lärdom av det som har hänt. Det är klart att Akilles får ett PR-minus av att figurera i de här sammanhangen, men det är inte väldens ände. Vi går vidare.

Nu ska åklagaren ta ställning till misstankarna och besluta om ärendet tas upp vid Östra Nylands tingsrätt.