Slalombacken mest akut när staden begär in anbud

EN DEL AV IDROTTSPARKEN. Kokon skidcentrum med slalombacken hör till de delar av västra åstrandens kultur- och fritidsområde som måste prioriteras. Bild: Kristoffer Åberg

Nu finns det en 35 sidor lång anbudsförfrågan över de olika serviceformer och byggnader som Borgå stad så småningom vill se förverkligade på västra åstrandens kultur- och fritidsområde. En enastående möjlighet, karaktäriserar biträdande stadsdirektören.

Stadsutvecklingsnämnden får på tisdag ta ställning till den mastiga anbudsförfrågan som gjorts upp och som gäller bland annat gästbåtshamn, slalombana, kulturbyggnad, bastu, kanotcentrum, sommarteater och utskänkningsställen av olika slag på västra åstranden.

Om nämnden godkänner programmet sätts helheten ut på anbudsförfrågan i slutet av april. Den 24 maj ska anbuden vara inlämnade.

– Det här är ju en hurja stor helhet, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz. Vi ger aktörerna möjligheterna, men väntar inte att allt byggs på en gång.

Många aktörer har redan en tid varit i kontakt med staden kring planerna för västra åstranden, men ändå förvånar den strama tidtabellen.

– Det beror helt och hållet på att vi redan i vår måste få klarhet om verksamheten vid slalombacken, säger von Schoultz. Den nuvarande hyrestagaren måste få besked om hur det ska bli eftersom hyresavtalet går ut i september.

Niklas Blomander, som leder Kokon Sport, konstaterade i början av veckan att han först vill granska stadens planer för att veta om han är beredd att själv ge ett anbud.

Är det möjligt att det kan gå så att staden helt saknar slalombacke vintern 2019-2020?

– Det är förstås möjligt, säger von Schoultz. Men jag hoppas att vi kan få en lösning för slalombacken så fort som möjligt.

Unikt område

Fredrick von Schoultz vill gärna påpeka att området på västra åstranden är unikt.

– Bättre platser finns inte. Det här är ju inget som förverkligas med snabb tidtabell. Vi ser vilka anbud vi får in i vår och gör sedan en ny runda litet senare.

– När anbuden bedöms är det kvalitetskriterierna som väger tyngst.

Enligt uppgifterna i stadsutvecklingsnämndens lista ger kvalitetskriterierna sammanlagt 80 procent av poängen medan hyran endast utgör 20 procent.

De olika anbudsobjekten är indelade i sju helheter. Aktörerna kan ge anbud på en helhet eller på flera delar. Flera företagare kan också ge ett gemensamt anbud.

von Schoultz tippar på att den nya gästhamnsaktören kan ta över redan sommaren 2020.

Ett annat rätt så brådskande projekt är den plan på Kokonområdet som ska användas till exempel för utomhuskonserter, cirkus och hundutställningar. Staden kommer att själv förverkliga planen, så fort som möjligt.

– Här är förutsättningen ett tätt samarbete med den företagare som tar över Kokon idrottspark, säger von Schoultz.