"Skvrr skvrr!" väste Köks-gumman som kom ridande på en svipu på Bäckisbron – lokala sägner ligger helt i tiden

Tolkisbon Pia Lindholm jobbar på Svenska litteratursällskapet och har jobbat mycket med finlandssvenska sägner, bland annat inom det nordiska projektet Sägenkartan. Bild: Kristoffer Åberg

Arkivarien och Tolkisbon Pia Lindholm har ett nära förhållande till lokala sägner. Lindholm har fungerat som Svenskfinlands länk till Sägenkartan, en digital ingång till de nordiska folkminnesarkivens äldre samlingar där det vimlar av häxor och annat oknytt.

Den äldre finlandssvenska folktraditionen har aldrig tidigare varit så tillgänglig som nu. Svenska litteratursällskapet SLS har digitaliserat mastodontverket Finlands svenska folkdiktning – samlingen...