Skumma vattenarbetare i Lovisa

Enligt Lovisa vattenaffärsverk har en bedragare rört sig i staden i vattenaffärsverkets namn.