Skrid till verket

Det är bedrövligt att utbildningsnämnden inte kunde ta ett beslut var det tvåspråkiga bildningscentret i östra Borgå skulle placeras.

Geografiskt och med tanke på skolskjutsarna vore det naturligt att bildningscentret skulle placeras i centrum av östra Borgå på Sannäs skolas nuvarande tomt. Sammanlagt 88 procent av områdets barn bor inom en radie på 10 km från Sannäs skola.

Ett tvåspråkigt bildningscenter behövs för att trygga den svenskspråkiga och den finskspråkiga skolans verksamhet långt in i framtiden. Var för sig är skolorna sårbara om elevantalet i området tillfälligt ändras. En gemensam skola möjliggör att eleverna på ett naturligt sätt kommer i kontakt med det andra inhemska språket och knyter vänskapsband över språkgränserna.

I arbetet med skolnätet måste vi lära oss av erfarenheterna från byggandet av Tolkis skola. En utdragen process blir dyr och skapar mycket ont blod i onödan. Familjerna förtjänar en smidig beslutsprocess som utstakar konkreta etapper för när det tvåspråkiga bildningscentret i östra Borgå ska stå färdigt. Behovet av nya utrymmen för de svensk- och finskspråkiga eleverna i Sannäs-Illby är uppenbart. Nu krävs handling.

Mikael Hiltunen ordförande, Borgå svenska socialdemokrater

Mer läsning