Skråmor är vardagsmat – experterna listade trafikregler som nonchaleras mest

NONCHALANS. Parkering är ett moment där bilister ofta råkar illa ut. Skråmor och bucklor är ändå vanligare än som här, att föraren glömt att dra åt handbromsen. Bild: Kristoffer Åberg

Trafikregler iakttas i huvudsak bra, men i vissa situationer kan det kännas som att trafikreglerna strider mot sunt förnuft. Försäkringsbolaget Lokaltapiola tog reda på var och när folk trafiksyndar mest.

Vilka trafikregler är oklara och vilka regler nonchaleras i vardagen? Några trafikexperter tillfrågades och kunde omedelbart identifiera en rad typiska situationer där finländarna väljer att nonchalera trafikreglerna. Mest syndar folk vid omkörningar och genom att köra för fort. I stadskörning och på parkeringsplatser händer det också ofta att bilister bryter mot trafikreglerna.

Trafikskyddets utbildningshandledare Toni Vuoristo konstaterar att det ofta händer i trafiken att bilisten får en stark känsla av att det strider mot förnuftet att agera enligt reglerna.

– Till exempel känns det inte i alla situationer så farligt att köra lite för fort. Å andra sidan finns det medtrafikanter som antar att de övriga i trafiken iakttar hastighetsbegränsningarna, säger han i ett pressmeddelande.

Experterna som har uppföljningen av trafiken som sitt yrke betonar att de flesta förarna alltid försöker följa trafikreglerna och att trafiken i Finland som helhet löper bra.

Fäst uppmärksamhet på detta i din vardag:

Uppmärksamhet. Koncentrera dig på körningen och på övrig trafik. Enligt en internationell undersökning fyrdubblas risken för en trafikolycka om man använder mobiltelefon när man kör. Trötthet och alkohol försämrar båda din förmåga att köra och koncentrera dig.

Situationshastighet. Du är inte tvungen att köra den högsta tillåtna hastigheten. Beakta vädret och den övriga trafiken. Ett tillräckligt säkerhetsavstånd ger mer spelrum i överraskande situationer. Risken ökar och bromssträckan förlängs redan med i lite högra hastigheter.

Omkörningssituationer. Bedöm behovet av omkörning och riskerna. I omkörningssituationer tas ofta onödiga risker och körs också mycket över den högsta tillåtna hastighetsbegränsningen.

Följ reglerna

– Att iaktta regler är en faktor som ökar säkerheten i trafiken för alla, när vi kan lita på att även andra följer reglerna, säger Sampsa Lindberg som ansvarar för utbildningen av bilskollärare hos bilskolan CAP.

Lokaltapiolas chefsspecialist inom trafiksäkerheten, Markus Nieminen, konstaterar att de flesta bilister tidvis agerar mot trafikreglerna. Alla gånger är det inte avsiktligt men oavsett löper trafiken smidigare om alla håller sig till reglerna.

Många gånger är det på försäkringsbolagen som man ser följderna av typiska regelbrott bland bilister. Till exempel stadskörning kräver noggrannhet. Där finns det mycket att ge akt på: bilister, fotgängare och cyklister och oväntade situationer uppstår ofta. Då kan det hända att man bryter mot trafikreglerna av misstag.

Rådet till bilisterna är att i alla situationer fatta trygga beslut med tanke på den lätta trafiken, utan att orsaka farliga situationer för den övriga trafiken.

Att iaktta regler är en faktor som ökar säkerheten i trafiken för alla, när vi kan lita på att även andra följer reglerna.

Parkera lugnt

Parkeringsplatser är också vanliga skadeplatser. Nästan hälften av alla trafikskador som kommer till försäkringsbolagens kännedom sker på parkeringsplatser. Då kan det handla om allt från att missa väjningsplikten till små skråmor på bilen.

Utanför stadskärnan är det oftast fortkörning som bilisterna gör sig skyldiga till. Här är trafiksäkerhetsexperterna noga med att påpeka att man i en omkörningssituation inte får köra fortare än den högsta tillåtna hastigheten.

De största riskerna tar man i omkörningssituationer på landsvägarna.

– De största riskerna tar man i omkörningssituationer på landsvägarna. Många har den uppfattningen att man får köra fortare än hastighetsbegränsningen i en omkörningssituation, men enligt trafikreglerna är det inte så, säger Markus Nieminen.

Regelsystemet i trafiken är uppbyggt med tanke på de svagaste vägtrafikanterna, och följer alla spelreglerna blir vardagen tryggare för alla.

– Det är ibland svårt att ta andra i betraktande i trafiken. Även i trafiken måste man godkänna att vi är olika, säger Sampsa Lindberg.

Mer läsning