Sköter staten sin tomt klarar sig Borgå hyfsat fram till 2040

DET GÅR BRA OM....Henrik Rainio säger att Borgå nog klarar sig ekonomiskt fram till 2040 bara staten inte tar i användning nya spelregler. Bild: Kristoffer Åberg

På grund av en åldrande befolkning höjs utgifterna för social- och hälsovården kraftigt i Borgå under de två kommande decennierna. Någon akut ekonomisk risk hägrar ändå inte vid horisonten. Men då ska statens spelregler bestå.

Finansledningen har undersökt hur den färska befolkningsprognos som staden rätt nyligen låtit göra påverkar Borgåekonomin på lång sikt. Man har försökt få grepp om den ekonomiska utvecklingen mellan 2...