Skorstensbrand slutade väl i Lovisa – påminde om sotarbristen

Räddningsverket kallades till Valkom på torsdagskvällen. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Räddningsverket kallades till Valkom på torsdagskvällen.

En sotbrand uppstod i ett frontmannahus Valkom i Lovisa lite efter klockan 20 på torsdagen. Brandförman Kenneth Lindholm säger att situationen var under kontroll.

– Vi lät den brinna ut i lugn och ro. Det brann uppe i skorstenen. Men visst, de är farliga, elden kan spräcka skorstenen och leda till mycket annat. Det här kan vara en påminnelse om hur viktigt det är att beställa sotaren, säger Lindholm.

Eldsvådan belyste ett dilemma som många privatpersoner också kanske märkt: Det kan vara svårt att få tag på en sotare, åtminstone i rimlig tid. Tidigare var verksamheten reglerad, med ett joursystem, numera är den avreglerad.

– I skorstensbränder försöker vi alltid få en sotare på plats så snabbt som möjligt. Det är ganska omöjligt det inte finns någon jour.

Stäng alla luckor på eldstaden.

Ring 112.

Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd speciellt vid bjälklagsgenomgångarna och på vinden samt taket.

Beställ en sotare.