Skörhet och dunkla medvetandeskikt

OMVÄLVANDE. "Malin Kiveläs Hjärtat är en roman där livet beskrivs så som det upplevs ur den mest sköra och utsatta positionen" skriver Östnylands recensent Christoffer Steffansson. Bild: Niklas Sandström

Kroppslighet, skörhet och föräldraskap är huvudmotiven i Malin Kiveläs roman Hjärtat skriver Östnylands recensent Christoffer Steffansson.

I Hjärtat har det namnlösa jagets son fötts med ett hjärtfel, något som kastar om hela vardagen för både henne och hennes familj. Tillvaron skildras under några turbulenta veckor, till stor del på sju...