Skönhetssökande skald behövde sina musor – ny biografi lyfter fram människan J.L. Runeberg

INSPIRERANDE KVINNOTYCKE. J.L. Runeberg var inte ofelbar, han gjorde många snedsprång men den kvinna som inverkade mest på hans diktning var Emilie Björksten, framhåller Panu Rajala i sin april utgivna biografi Kansallisrunoilija. Bild: Kristoffer Åberg

Bilden av vår nationalskald får sig kanhända en törn i Panu Rajalas bok Kansallisrunoilija. J.L. Runebergin elämä. Nytt i boken är att den lyfter fram Emilie Björkstén som den musa som mest av alla inspirerade och påverkade Runebergs liv i årtionden.

Det har skrivits hyllmetrar om Johan Ludvig Runeberg på svenska och finska så det finns orsak att fråga sig varför denna fiska nya utgåva?

Panu Rajala (f. 1945) hör till vårt lands mest produktiva biografer. Han har ett tjugotal levnadsteckningar på sin meritlista, bland dem utgåvor om F.E. Sillanpää, Johannes Linnankoski, J.H. Erkko, Veikko Huovinen och Eino Leino.

I den förestående volymen Kansallisrunoilija. J.L. Runebergin elämä hänvisar Panu Rajala till bokverk om Runeberg av Matti Klinge och Johan Wrede. År 2004 (Poliittinen Runeberg) och 2005 (Världen enligt Runeberg) tolkar de Runebergs liv på sitt eget sätt. Rajala exponerar i boken de två författarnas divergerande åsikter. Dessutom utmålas Runeberg som en vanlig människa med egna fel och brister, snedsprång, med mera.

Beslutsamhet

Bild:

Den unge Runeberg var en balanskonstnär som politiskt förstod att hålla sig i bakgrunden och iaktta och vänta på sin tid, menar Rajala, till exempel när protestlystna studenter skanderar mot den ryska överhögheten.

Men när det gällde kärleksäventyr skred han mera beslutsamt till verket. Ärkebiskop Anders Lagus dotter Mina var en av Runebergs kärleksaffärer. Under sin tid som hemlärare i Saarijärvi och Ruovesi 1824 tjugo år gammal förlovade han sig med Maria Nygrén. En annan flamma var societetsskönheten Maria Prytz.

Runeberg hann därtill med flera andra förbindelser innan han ingick ett, som det heter, förståndsäktenskap med sin småkusin Fredrika Charlotta Tengström 1828. Nio år senare flyttar Runebergs till Borgå där han får tjänsten som gymnasielektor, men vi får vänta tills 1845 då Runeberg förtrollas av den nästan tjugo år yngre fröken Emilie Björksten.

Inte heller tidigare har Emilies roll förbigåtts i forskningen men Rajala lyfter fram nya rön utifrån Emilies dagbok, testamenterad till Alexandra Edelfelt, mor till Albert Edelfelt. Därefter hamnade dagboken i dottern Bertas ägo, för att falla i glömska och lyftas fram igen.

Författare: Panu Rajala.

Utgiven på förlaget Minerva, 416 sidor.

Äkta kärlek

Om Runeberg redan i unga år var känd som en man med kvinnotycke blev det prästdottern från Hauho som satte hjärtat i galopp. Beskriven som en skönhet drog sig inte Emilie för att leka med Runeberg men hon blev också kär i honom på riktigt.

Det gjorde att folk i Borgå började förundra sig, man viskade, tisslade och tasslade och tittade efter dem på gatan. Det gjorde att Emilie skickades bort genom släktens försorg. Efter en paus stadgades förhållandet och Emilie var förståndig nog att göra sig till god vän med Fredrika.

Den fördragsamma

Senast i det här skedet börjar man som läsare undra med vilket helgon J.L. Runeberg egentligen var gift med.

Visst åstadkom hennes man en obestridligt högklassig poesi, som i de flesta fall ännu håller för tidens tand, men vad blev inte Fredrika tvungen att genomlida som hemmahustrun som utstod allt.

Jag tror att hennes storhet finns på ett annat, och på sätt och vis ett konstruktivare plan än Johan Ludvigs; ett plan där hon med fördragsamhet, anspråkslöshet och en nästan obegriplig förståelse för kvinnan som inspirerade hennes man iakttar det utomäktenskapliga kärleksförhållandet. Ett geni behöver sin musa. Visst var tiderna för 150 år tillbaka annorlunda än i dag, men Fredrika var både ur ett äldre och dagsfärskt perspektiv lika klok som storsint.

MUSOR. Panu Rajalas bok visar att Runeberg fick sin inspiration av vackra kvinnor. Hustrun Fredrika tvingades stoiskt iaktta sin mans eskapader på nära håll Bild:

Inspiration

Faktum kvarstår. Boken visar att Runeberg fick sin inspiration av vackra kvinnor. Om Fredrika var sprungen från en tilltalande släkt, beskrivs hon sällan som vacker, däremot nog som vardaglig. Att slå Emilie ur brädet var omöjligt, inte minst när Emilie och Runeberg umgicks i det Runebergska hemmet till sent på kvällen.

Brevväxlingen dem emellan talar sitt tydliga språk, kärleken var ömsesidig och den gav upphov till smäktande dikter.

Runeberg har under sin egen livstid och senare bemötts med allt från känslomättad avgudadyrkan, som pågick långt in på 1900-talet, till ett mera nyktert, realistiskt och brett förankrat förhållningssätt, som i Panu Rajalas bok.

Brevväxlingen dem emellan talar sitt tydliga språk, kärleken var ömsesidig och den gav upphov till smäktande dikter.

Förklarande bakgrund

I Kansallisrunoilija ger författaren många dikter, inte bara de med erotisk laddning, en förklarande bakgrund, samt analyserar dem delvis. Här kan nämnas Julkvällen, Nadeschda, Sven Dufva och Döbeln vid Jutas.

Panu Rajala har skrivit en bok som kanske mest av allt avspeglar en Runeberg som liksom vi alla brast i mycket men som var nödd och tvungen att hämta inspiration av den fägring vackra kvinnor kunde erbjuda.

Kansallisrunoilija utkom i början av april. I maj utgavs den i en andra upplaga. Författaren arbetar därutöver på en dramatiserad version som han tycker kunde lämpa sig för Svenska Teatern, enligt en intervju i tidningen Akaan Seutu, daterad den 12 maj.

Mer läsning