Skolskjutsbesluten för hösten har kommit

BESLUT. Vem som är berättigad till skolskjuts nästa läsår har nu fastställts. Bild: Kristoffer Åberg

Nu är besluten om skolskjuts för elever i förskola och grundskola i Borgå klara. Sammanlagt 1 183 elever är skolskjutsberättigade.

Skolskjutsbesluten har skickats till vårdnadshavarna via programmet Wilma, och kommer också att skickas hem per post. Man behöver ha med sig skolskjutsbeslutet när man avhämtar ett nytt busskort eller laddar sitt gamla kort vid Matkahuoltos servicepunkt.

Matkahuolto flyttar under sommaren 2019 till nya utrymmen på Fredsgatan 27 B. Tills vidare finns Matkahuolto på Timmermansgränd 9.

Skolskjutsarnas beställningstrafik sköts av Uudenmaan Tähtikuljettajat Oy.

Om man har frågor gällande skolskjutsar kan man kontakta Borgå stads bildningsbyrå på mailadressen skol.skjuts@borga.fi. Observera att Borgå stads bildningsbyrå är stängd 1–31 juli. Målet är att svara på förfrågningarna så fort som möjligt när bildningsbyrån öppnat.

Här kan du läsa mer om skolskjutsarna.

Mer läsning