Skolsim och innegympa på schemat trots skärpt coronaläge – idrottsföreningarna kämpar för att hålla adepterna kvar

Borgå stad lättade på coronabegränsningarna och från och med måndag får elever från årskurs 1–5 plaska på i simhallen för att få sin läroplansenliga simundervisning. Bild: Kristoffer Åberg

Coronakurvan pekar uppåt i Borgå och ledande smittskyddsläkare Jeff Westerlund är misstänker att den värsta smittoppen ännu inte nåtts. Trots det flaggar Borgå grönt för innegymnastik och skolsimning för elever i årskurs 1–5.

Borgå stadsledningsgrupp gick i fredags ut med nya, reviderade coronarekommendationer efter en dyster smittspridningsvecka. Nitton Borgåbor testade positivt för covid-19 och utöver det har även personer från andra kommuner, som vistas i Borgå, smittats av coronaviruset.

– Det är en klar ökning på gång, säger ledande smittskyddsläkare i Borgå, Jeff Westerlund.

Ett orosmoment är den smittsammare coronavirusmutationen som nått Finland. Också i Borgå finns det personer som blivit exponerade för det muterade viruset. Virusvarianten smittar lättare, men är inte riktigt så smittsam som man först trodde säger Westerlund.

– Den smittar inte sjuttio gånger utan trettio-femtio gånger lättare, säger han.

Att så många personer smittats på samma plats, till exempel på ett skolbygge i Nickby och ett bygge i Viksbacka i Helsingfors, har gett efterverkningar också i Borgå.

Symtomfrihet ger mörkertal

Det är inte bara byggbranschen som är utsatt för tillfället, smittfallen ökar också i skolvärlden. Ungefär 90 procent av alla coronasmittade är visserligen vuxna, men Westerlund påpekar att mörkertalet kan vara stort när det gäller barn under 16 år.

– Barn kan bära på smittan men vara symtomfria och i sådana fall där vi inte vet hur någon smittats kan det här vara orsaken. Vi har inte tagit fram siffror på hur många barn som smittats av covid-19.

Det har man däremot gjort i Esbo och Helsingin Sanomat rapporterade (22.1.2021) att 1,5 procent av coronasmittorna där har härletts till hobbyverksamhet för barn och unga under 19 år.

Stadens ledningsgrupp gav också grönt ljus för innegymnastik i låg- och högstadierna, med säkerhetsavstånd och handhygien intakta. Duscha är däremot förbjudet, förutom i anslutning till simhallsbesöken. Bild: Kristoffer Åberg

I Borgåregionen har de lokala idrottsföreningarna varit portade från stadens gymnastiksalar och idrottsanläggningar sedan ingången av december, och föreningsaktiva har lobbat flitigt för att barnen ska igen ska få träna hockey, innebandy, basket, fotboll och så vidare.

Förhoppningen inom föreningarna var stor när regeringen i fredags förhandlade på temat barn och idrott, men restriktionerna luckrades inte upp nämnvärt vilket också märktes i de reviderade rekommendationer som Borgå stads ledningsgrupp gick ut med.

Innegympa och simning

Skoleleverna i låg- och högstadieskolorna får igen ha innegymnastik och de får använda omklädningsrummen både i skolorna och på utomhusplanerna.

– Det gäller elevgrupper som också i annars tillbringar skoldagen i tillsammans, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen. Rekommendationen är ändå att hålla gymnastikstimmarna utomhus, vintersportmöjligheterna är bra just nu.

Duscha efter gympatimmen är ändå förbjudet, med simhallsbesöken som undantag. Eleverna i årskurs 1–5 som har simning på läroplanen får både simma och duscha – på säkert tvåmetersavstånd.

Rekommendationen är ändå att hålla gymnastikstimmarna utomhus, vintersportmöjligheterna är bra just nu.

– De första grupperna kommer till simhallen den 1 februari, säger idrottssekreterare Sirpa Ekblom på stadens idrottsbyrå. Det går att ha några grupper åt gången i skilda omklädningsrum och i bassängen, till exempel kan Kvarnbackens ettor simma i barnbassängen och fjärdeklassarna i stora bassängen.

Öppna upp och följa upp

Ann- Sofie Silvennoinen konstaterar att samma barn, som också annars tillbringar skoldagen tillsammans i klassen, simmar och gymnastiserar tillsammans, och det är den avgörande skillnaden till föreningsverksamhet som sker utom skoltid: Barn från olika sammanhang blandas och risken för smittspridning och virusexponering ökar.

– Det är ett svårt beslut, men nu valde vi att öppna upp för motion för barn i samma klass. Små steg i taget gäller så att vi kan följa upp hur smittläget utvecklar sig, säger hon.

Föräldrar, adepter och tränare från innebandyföreningen PSS gjorde gemensam sak och skottade bort snö från en plan i Gammelbacka. Bild: PSS

Med många hjälpande händer gick snöarbetet raskt. Bild: PSS

De innebandyfrälsta barnen njöt av att som omväxling få ägna sig åt grenträning, utomhus visserligen. Bild: PSS

Inom de lokala idrottsföreningarna växer frustrationen och orosmomenten är många. Jenna Perokorpi, ordförande för innebandyföreningen PSS, konstaterar att bristen på grenträning syns i form av att allt fler som droppar av och lämnar sporten helt och hållet.

– Vi gör allt vi kan för att försöka hålla vi-andan uppe i våra lag, säger hon och tar ett beskrivande exempel:

– I helgen skottade föräldrar, tränare och adepter tillsammans upp en spelplan i Gammelbacka för att kunna spela innebandy, utomhus visserligen.

Vi gör allt vi kan för att försöka hålla vi-andan uppe i våra lag.

Gemenskap och spelglädje

Att köpa träningstid på den privata marknaden är inte ett alternativ för PSS, men bland annat fotbollsklubben Futura har tränat i bollhallen Uusimaa-Areena och basketföreningen Tarmo har ordnat juniorträningar i klättercentret Grottan samt dribblar på i stenhuggeri Berglöfs industrihall.

– Lösningarna är kanske lite mot givna direktiv, men vi kör träningarna med tio barn i gruppen. Reaktionerna har varit bra, både föräldrarna och barnen har tagit emot träningsmöjligheterna med glädje, säger Tarmos ordförande Rasmus Svahn.

Adepterna är nöjda över att få vara aktiva och träffa lagkompisar, och för att upprätthålla rörelseglädjen har basketlagen också tränat utomhus i sex-sju veckor – pulkåkning och gatuhockey har bland annat funnits på programmet.

– Jag tycker vi har gjort rätt som inte lagt ner verksamheten helt, säger Svahn.

Samtidigt spelar Kotkabarn under 15 basket för fullt medan exempelvis Lahtis tvingades ändra på sina direktiv när smittofallen ökade, med resultatet att barnen igen portades från gymnastiksalar och hallar.

Reaktionerna har varit bra, både föräldrarna och barnen har tagit emot träningsmöjligheterna med glädje.

"Orka lite till"

Smittskyddsläkare Jeff Westerlund ställer sig tveksam till föreningarnas påhittighet.

– Stadens rekommendationer gäller också för privata hallar, och alla borde följa samma direktiv.

Möjligheterna för myndigheterna att ingripa är däremot begränsade. En eventuell lagändring som gör det möjligt att stänga även privatägda etablissemang är någonting som regeringen just nu grunnar på.

Jeff Westerlund ställer sina förhoppningar till allmänheten och hoppas att folk orkar vara försiktiga några månader till. Samtidigt står det klart att smittkurvorna hinner fluktuera mycket innan läget förbättras på sikt, och enligt motsvarande graf ändras också gällande restriktioner och rekommendationer.

Borgå stads ledningsgrupp samlas följande gång i dag för att utvärdera coronasituationen.