Skolreform eller jaktplan?

Även en enskild invånare måste göra värdeval om det egna levebrödet är i fara så som det tyvärr är ställt för många lönetagare och företagare.

Uutisuomalainen (28.4) publicerade resultaten av en gallup där man frågade folkets åsikt om att skolreformen skall förflyttas till framtiden. Av de som svarade tyckte 52 procent att reformen skall skjutas framåt, de som tyckte mest så var anhängare av Samlingspartiet, Centern och Sannfinländarna. När nationens ekonomi har kraschat på grund av coronapandemin, och vi ännu inte vet hur djupt vi dyker, är det på sin plats att se kritiskt över framtidens investeringar, både på riks- och kommunnivå. För det är ju också skolreformen – en investering i framtiden – en investering i unga så att de får god färdkost för livet. Det finns olika uppskattningar vad skolreformen skulle kosta; på årsnivå rör det om 110-200 miljoner euro, cirka två miljarder euro på tio år. Om det är mycket eller lite beror ju naturligtvis på var och ens värdesättningar.

Vi har också många andra stora framtida investeringar på kommande i Finland. Jaktplansanskaffningar förbereds och uppskattningar för kostnaderna ligger nu på 7-8 miljarder euro och priset kan väl ännu stiga från det. Jag förstår nog att det är viktigt att ta vara på landets försvar på bästa möjliga sätt och att försvarsutrustningen bör vara i skick. Men i denna besvärliga ekonomiska situation kan jag inte låta bli att undra att man inte kunde flytta anskaffningarna med ett par år och varför man inte ha fört diskussion eller gjort en gallup om detta. Jag har svårt att tro att våra jaktplan är i så dåligt skick att man inte kunde använda dem ett par år till. Är det verkligen viktigare att investera i krigsutrustningen än i unga?

Även en enskild invånare måste göra värdeval om det egna levebrödet är i fara så som det tyvärr är ställt för många lönetagare och företagare. Jag som pensionär har ingen fara, pensionen droppar in på konto i början av månaden som tidigare. Även om vardagen för oss pensionärer nu under coronatider inte alltid är så munter har vi ändå ekonomiskt ställt som under tiden före coronakrisen. Så är inte läget i alla löntagare- eller företagarefamiljer.

Marins regering har hamnat inför en fruktansvärd uppgift och har enligt min mening klarat sig bra hittills i den nya oförutsägbara situationen för vilken det inte finns tidigare handlingsmodeller att ta efter. Företagsstöden som väckt mycket diskussion har också börjat rulla och hjälper många företagare att klara sig över undantagsstillståndet. Jag hoppas att sedan när situationen igen normaliserar sig kommer de som har varit de mest högljudda skatteprotesterare ihåg att stöden som nu delas ut är samma kritiserade skatteeuron. Det må hända att staten måste ta lån, men det betalas i sinom tid också med skattemedel.

Jag önskar alla krafter och ork, det här klarar vi tillsammans.

Anita Spring, socialdemokrat, Tolkis