Skolorna i öst kan långsamt trappas ner

NU ÄR DET UTRETT. I förgrunden Rikard Lindström, stående Johnny Holmström från IOTOI och bakom honom Tony Lökfors, Markku Partanen, Jari Kettunen och Henrik Rainio. Bild: Kristoffer Åberg

Skolnätet i östra Borgå har fått en egen utredning där slutsatsen är klar; billigast och bäst blir det om eleverna skjutsas in till skolorna i centrum, och att man alltså inte renoverar eller bygger några skolor alls. Nu börjar den politiska armbrytningen.

Det var en imponerande samling av stadens ledande tjänstemän och en konsult som på onsdagsmorgonen ville informera om den så kallade tilläggsutredningen av skolnätet i östra området. Fyra lösningar, m...