Skolorna får tänka om, den utvidgade läroplikten ställer nya krav

Höstens nya gymnasieettor behöver inte längre betala själva för datorer och läromaterial. Bild: Kristoffer Åberg

Akan erbjuder en avgiftsfri musiklinje, gymnasierna får leasa datorer och köpa upp skolmaterial för höstens ettor. Mycket blir annorlunda för dem som går ut nian i vår, den utvidgade läroplikten innebär stora förändringar.

Lagen om utvidgad läroplikt tillämpas första gången på dem som nu i vår går ut nionde klass. I fortsättningen tar läroplikten slut när man fyller 18 år eller då man före det avlägger en examen på andr...