Skolorna börjar igen – också i Sannäs

BARNDOMSVÄNNER BLIR KLASSKOMPISAR. Mathilda Sundberg och Oliver Carlström har varit vänner sedan de var riktigt små och ska börja gå i samma klass i höst. Bild: Erika Lindström

Sannäs skola är nästa byskola i tur att bli hotad av stängning. Om så sker är det stora förändringar som väntar både eleverna och deras föräldrar.– Vi hoppas att skolan får leva kvar under våra barns tid, säger Linda Carlström.

Det räcker inte många minuter förrän det börjar spritta i benen på Mathilda Sundberg och Oliver Carlström som sitter med sina mammor vid borden utanför Sannäs skola. De sneglar mot fotbollsplanen och klätterställningarna på skolgården, och då de får lov att stiga upp ger de sig in i en fotbollsmatch med Östnylands fotograf.

Matilda och Oliver ska båda börja skolan i höst. De tror att det ska bli roligt och de är inte alls särskilt nervösa, inte än i alla fall. Många av deras kompisar från förskolan börjar i samma klass, och barnen har besökt skolan flera gånger. Även vänelever från Sannäs har besökt dem på förskolan och kommer vid skolstarten att hjälpa dem att komma till rätta.

Dessutom blir det en betydligt kortare skolväg jämfört med vägen till förskolan i det nybyggda Äppelgårdens daghem som de tidigare har gått i. Daghemmet ligger ungefär tre kilometer från Borgå centrum och åtta kilometer från Sannäs.

– Skolan är närmare och då behöver man inte sitta i bilen så länge, säger Oliver.

Även Matilda tycker att det är skönt att skolan ligger närmare hemmet.

– När Matilda slutade förskolan sa hon "Oj tur nu behöver jag inte åka så långt mer!", berättar mamma Minna Falck.

Lång skolväg

Om barnen skulle åka in till Borgå centrum för att gå i skola där skulle skoldagen bli lång. Att åka buss tar ungefär en halvtimme, dessutom ska bussen stanna för att plocka upp barn längs med vägen. Redan nu får många barn åka taxi en bit för att komma till skolan. Både Mathilda och Oliver bor så avlägset att de får åka taxi i höst.

– Sannäs skola är placerad på en bra plats, avståndet från byarna är lämpligt. Hit kommer barn från bland annat Jackarby och Illby, då blir Sannäs mitt emellan, säger Carlström.

Skolan ligger även centralt i byn. På andra sidan vägen finns Sannäs idrottsplan som under vintern är isbelagd. Där kan barnen åka skridskor på gymnastiklektionerna. På kullen ovanför ligger Hagaborg som erbjuder en stor festsal vid behov.

Att både skolan och hemmets läge har betydelse för vart familjer flyttar märker Falck i sitt jobb.

– Jag jobbar som fastighetsförmedlare och speciellt i centrum ser man att många väljer att bosätta sig nära skolan om de har barn i den åldern. De försöker också tänka på hurudan skolvägen blir, de vill gärna undvika att barnet behöver korsa stora och livliga vägar.

– Barnen ska inte behöva klara sig själva ännu i den här åldern. De ska inte behöva ta så stort ansvar som det krävs med långa skolresor och trafiken i centrum, säger Carlström.

Skolan förenar

Både Carlström och Falck har gått i små byskolor, i Sannäs respektive Kråkö skola.

– Kråkö skola håller också på att stängas, men än så länge är den öppen. När Vårberga skola blir färdig flyttas alla elever dit i stället, det är lite synd. Barnen kommer ju från både Vessö och Kråkö så det blir en ganska lång skolväg, säger Minna Falck.

Eftersom de båda har gått och trivts i byskolor vill Carlström och Falck att deras barn ska ha samma möjlighet. Tillsammans med andra föräldrar har de skrivit insändare och skrivit under en namninsamling för bevarandet av Sannäs skola.

– Byskolorna behövs, men i och med bildningsnätverket kommer skolorna att småningom flyttas till större helheter.

Skolan spelar också en viktigt social roll. En liten byskola förenar både elever, lärare och föräldrar lättare än i en stor skola.

– Det är en social sak, i en mindre skola lär man känna föräldrarna bättre än i en större. Nu tänker jag främst när det gäller mobbningsfall, då vet man vilken förälder man ska ta kontakt med. Om skolan är större kan det vara att man inte ens vet vem barnets förälder är, säger Linda Carlström.

VIKTIGA BYSKOLOR. Barnens mammor har också de gått i byskolor och vill gärna att barnen får uppleva samma sak. Från vänster Minna Falck, Mathilda Sundberg och Oliver och Linda Carlström. Bild: Erika Lindström

Även om det är lättare att skapa ett nätverk i en mindre skola, kan det också ställa till med problem om skolan är för liten.

– I en alltför liten skola kan man inte alltid välja sina kompisar, man blir tvungen att umgås med samma grupp, säger Carlström.

Samlingspartisten Nina Uski som sitter i bildningsnämnden ser fler fördelar med större skolor.

– Byskolorna behövs, men i och med bildningsnätverket kommer skolorna att småningom flyttas till större helheter. I större skolor klarar man av att erbjuda barnen en modern inlärningsmiljö med hög kvalitet, säger hon.

Både Carlström och Flack håller med att det krävs någon verksamhet i byn för att hålla den levande, vare sig det är en skola, butik eller aktiva föreningar.

– Än så länge lockar landsbygden, folk flyttar hit och bygger nytt. Men om staden lämnar östra sidan vara utan skola får den nog komma på en ny slogan. För barnfamiljer är det inte alltid en "drömmarnas stad", säger Carlström.

Två språk en möjlighet

Ett av förslagen är en tvåspråkig skola. Det tycker Falck och Carlström skulle vara en resurs snarare än ett problem.

– En tvåspråkig skola skulle till och med vara ett plus. Jag har själv haft problem med finskan så jag tycker att det skulle vara bra om barnen kunde få språket via skolan. Man kunde på något vis ha samarbete, kanske lite friare lektioner såsom gymnastiklektioner, tillsammans.

Nina Uski tänker i samma banor.

– Jag tycker att det är ett bra alternativ.

Kontaktnätet på landsbygden skulle också utvidgas tack vare en tvåspråkig skola. Om både finska och svenska barn gick i samma skola skulle föräldrarna bättre få kontakt med varandra även över språkgränserna.

KÄNNER SIG HEMMA. Oliver och Mathilda har tidigare besökt Sannäs skola och känner sig redan hemma på skolgården. Bild: Erika Lindström

– Där vi bor finns många finskspråkiga och Mathilda leker gärna med grannflickan som pratar finska. Vår familj är också tvåspråkig så tröskeln är lägre, säger Falck.

När det är dags att ge sig av har Oliver och Mathilda svårt att slita sig från klätterställningen, även om de snart kommer att få leka där varje rast.

– Kom nu Oliver, vi ska köpa pennor och penal åt dig!

Mer läsning