Skolnätsbeslut får vänta

SKJUTS FRAM. Inga beslut om det framtida skolnätet i Borgå fattas förrän nya fullmäktige tagit över. Bild: Kristoffer Åberg

Alla politiska fullmäktigegrupper i Borgå är ense om att beslut om skolnätet fattas av nya stadsfullmäktige. Det är viktigt att binda ihop skolfrågan med nya strategin.

– Jag blev lite orolig på fullmäktiges budgetmöte och insåg att bildningen är något grupperna måste diskutera, i synnerhet som tilläggsutredningar efterlysts också på nämndnivå, säger fullmäktigeordföranden Mikaela Nylander (SFP).

Hon kallade gruppordförandena till ett möte som hölls på måndagskvällen.

– Alla var överens, inga beslut fattas före kommunalvalet. Staden får en ny strategi och skol- och daghemsbesluten kan inte fattas förrän vi vet hur den ser ut.

Nylander påpekar att bildningsnätet kommer att granskas, frågan glöms inte bort. Hon säger också att staden inte investerar nu i de skolor och daghem som i skolnätsrapporten är försedda med frågetecken.

Mer läsning