Skolnätlösningen, rättvis behandling av invånare i Borgå stad?

Vi har fått läsa de senaste dagarna om stadsdirektör Ujulas nya beräkningar vad gäller skolnätlösningen för östra Borgå. Det kommer knappast som en överraskning att stadsdirektören med tjänstemännen bakom sig anser att det lättaste och billigaste alternativet är att stänga skolorna i öst och i framtiden skjutsa alla barn in till centrum.

Tjänstemännen anser att det är svårt om inte omöjligt att hitta en lämplig placering för ett tvåspråkigt bildningscenter, ett bildningscenter som skulle betjäna alla. Ujula motiverar därtill i sitt st...