Skolnätet och bildningscentrum engagerar

BEHÖVER BORGÅ BYSKOLOR? Publiken i Sannäs skola fick rösta genom att lyfta en grön eller en röd lapp. Bild: Stina Jäderholm

Många är positiva till nytt bildningscentrum i Sannäs. Frågan är om också Epoon koulu borde få plats där.

Det var fullt hus i Sannäs skola på tisdagskvällen. Hem och skola-föreningen vid Sannäs skola och motsvarande förening vid den finska Ilolan koulu hade bjudit in föräldrar och andra bybor och därtill alla fullmäktigeledamöter för att diskutera skolnätet och ett eventuellt bildningscentrum i östra Borgå.

Ofta bjuds fullmäktige in till invånarmöten av olika slag och slutresultatet blir att färre än en handfull ställer upp. I Sannäs hade man inte det problemet. Man fick ta till båda händerna och tårna därtill när man räknade in både nuvarande och förhoppningsfullt eventuellt blivande fullmäktigeledamöter i gymnastiksalen i Sannäs skola. Om uppslutningen beror på ett stort intresse för ämnet eller på det kommande kommunalvalet kan vara svårt att avgöra.

Men också byborna är starkt och genuint engagerade i sina skolor. Drygt etthundra personer bänkade sig i salen.

Panelen bestod av gruppordförandena Pehr Sveholm, SFP, och Jaakko Jalonen, SDP, medan Samlingspartiet representerades av Raija Tölkkö, som inte mer i vår ställer upp för omval.

Bollande med miljoner

Bildningsdirektör Rikard Lindström presenterade skolnätsutredningen och försvarade de alternativ som läggs fram där.

– Min uppgift som tjänsteman är att ta fram fakta till beslutsfattarna. Vi måste inse att den ekonomiska situationen har ändrats och hellre minskar vi på kostnaderna för väggarna än för lärarna. Det är inte realistiskt att fortsätta som i dag.

Lindström erkände ändå att skrivningen i skolnätsutredningen om att de befintliga skollokalernas arealer borde minska med tio procent är bildningens tjänstemäns helt egna påfund, som inte har godkänts av några beslutsfattare.

Min erfarenhet är att av alla de kalkyler vi presenterades i de många utredningarna så fanns det inga kalkyler som höll måttet.

Kristian Willner, aktiv byskolekämpe i Haddom, hade bjudits in till Sannäs för att berätta om erfarenheterna i Lovisa av fyra skolnätsutredningar på fyra år och det slutliga beslutet att bevara alla byskolor.

– Min erfarenhet är att av alla de kalkyler vi presenterades i de många utredningarna så fanns det inga kalkyler som höll måttet. När man hade skrivit in att Haddom skola behöver saneringar för en miljon euro för att alls kunna användas och vi frågade om vi nu kan få de här reparationerna blev svaret att man i utredningen bara har räknat med hypotetiska alternativ.

Samma frågor brottas föräldrarna i Sannäs och Illby med, utom att summan i Borgåutredningarna oftast skrivs fem miljoner euro.

733 namn

Programmet för bystrukturen och servicebyarna som ska utvecklas, enligt ett fullmäktigebeslut, verkar helt ha glömts bort när skolnätsutredningen gjordes upp. Så kallade servicebyar är Hindhår, Kerko, Illby och Ebbo samt byarna Fagersta – Gäddrag. Skolorna i Kerko, Illby och Ebbo är indragningshotade enligt den nya skolnätsrapporten.

Föräldrarna på Sannäsmötet frågade om inte fullmäktigeledamöterna har moralisk skyldighet att följa byprogrammet.

– Jo, det har vi, medgav flera ledamöter.

Diskussionen var livlig, men inte hätsk. Det finns en stor förståelse bland åtminstone de beslutsfattare som var på plats i Sannäs på tisdagen för att också östra Borgå behöver skolor, helst som ett bildningscentrum.

Tidigare år har min pojke stigit på skolskjutsen klockan 7.30 för att stå och vänta på skolgården i 55 minuter innan dörrarna till skolan öppnas.

Man diskuterade om bildningscentret ska få elever från nuvarande Ilolan koulu och från Sannäs skola eller om också Epoon koulus elever får plats. Skolvägarna är redan nu långa för många barn, och om de inte är så långa så är de åtminstone mycket tidskrävande, på grund av klumpiga arrangemang.

– Tidigare år har min pojke stigit på skolskjutsen klockan 7.30 för att stå och vänta på skolgården i 55 minuter innan dörrarna till skolan öppnas, berättar en mamma. Vilken vuxen skulle gå med på ett sådant arrangemang.

Som avslutning på invånarkvällen överräckte föräldrarna en adress med 733 namnunderskrifter, för ett bildningscentrum i östra Borgå.