Skolnätet i Lovisa avgörs innan sommarlovet

DEMONSTRATION. I början av mars deltog Outi Yrjölä från Valkom och dottern Tuija i en protest mot den planerade skolslakten. Bild: Carita Liljendahl

Lobbningen för att bevara skolorna i Lovisa pågår intensivt just nu.

Frågan om hur det framtida skolnätet i Lovisa ska se ut avgörs i stadsfullmäktige den 25 maj. Stadsstyrelsen behandlar ärendet den 2 maj.

Utredningen föreslår att en stor del av Lovisas byskolor dras in med början 2017, medan bildningsnämnden föreslår en ny högstadieskola, ett skolcentrum i Forsby och att endast tre byskolor dras in.

Mer läsning