Skolkämparna aktiverar sig

Nu början föräldrar och bybor jobba och lobba för att få behålla de svenska skolorna i Tolkis och i Sannäs.

Ebbo skola, Illby skola, Jackarby skola, Veckjärvi skola och Sannäs skola. För ett antal år sedan var alla de här skolorna verksamma i de östra delarna av Borgå. Så småningom slogs några av skolorna ihop, som Veckjärvi och Illby, Jackarby och Sannäs, senare Illby och Sannäs. 2010 stängdes skolorna i Illby och Ebbo.

Nu är Sannäs skola den enda svenska skolan öster om Borgå centrum, och den hotas av indragning.

– Beskedet kom som en blixt från klar himmel, säger Linda From-Gustafsson förälder till tre barn. Vi hade tänkt att vi var trygga här.

– Skolan är så gott som den enda service vi som bor på landsbygden har. Det känns bittert att man nu också vill ta skolan ifrån oss.

Flyttade nära skolan

Jenny Johanssons två barn, Erin och Adrian, är inte riktigt ännu i skolåldern. Adrian ska börja i förskolan i höst och Erin är ett år och två månader.

– Det är klart att jag aktivt kommer att jobba för att vi ska få behålla Sannäs skola, det är ju i allra högsta grad just barn som nu är under skolåldern som kommer att drabbas, säger Johansson.

– Vi flyttade hit till Renum delvis just för att skolan finns på ett bra avstånd, ungefär två och en halv kilometer. Vi bodde tidigare på Gammelbacka skolas upptagningsområde och tyckte att det skulle bli onödigt långt för barnen med skolan i Tolkis. Med facit på hand borde vi kanske ha flyttat till Lovisa i stället.

Johansson känner att barnfamiljer inte är välkomna i dagens Borgå.

– Nu försvinner BB och skola efter skola dras in.

– I skolnätsrapporten skriver man om hur det viktigaste är barnets bästa. Kan man faktiskt anse att det är bra för små sjuåringar att transporteras med taxi i flera tiotals kilometer från landsbygden till en stor skola i stan. Jag har svårt att tro att det är en ekonomiskt hållbar lösning och jag tror verkligen inte att det är barnens bästa.

Stor del av livet

Både Johansson och hennes barns far har gått i små landsortsskolor som barn.

– Vi ser ett värde i de små skolorna, många goda sidor. Mobbning förekommer i skolor av alla storlekar, men i en liten skola är den lättare att upptäcka och lättare att ingripa.

– Skolan är en stor del av barnens liv under uppväxttiden. I Sannäs kretsar också mycket av fritiden kring skolan, den är centrum för gemenskap och aktiviteter. Hur ska barnen orka vara aktiva på sin fritid när skoldagarna blir så långa med alla transporter och allt väntande, om skolan finns inne i centrum.

Sannäs Hem och Skola-förening samlade på tisdagen föräldrar och andra intresserade till ett möte för att diskutera indragningshotet mot skolan. Alla är beredda att kämpa, genom namninsamlingar, insändare och genom att kontakta beslutsfattarna direkt.

Ingen vet hur snabbt man borde agera, men fullmäktige avgör hur det framtida skolnätet ska se ut vid ett möte i oktober.

– Enligt Lokalitetsledningens bedömning av fastigheten i Sannäs kan den fungera ännu i 1-5 år, säger utbildningsdirektör Rikard Lindström.

Sektionen vill ha svensk skola i Tolkis

FAKTA

Skolnätsarbetsgruppens A-alternativ

Elever från skolorna i Gammelbacka, Tolkis, Näse, Strömborgska och en del från Kvaba och från Saxby till Västra enhetsskolan.

Alla från Kråkö och en del av Sannäs skola till Vårberga skola.

En del av Sannäs, en del av Saxby till Kvaba.

Vårberga får nya utrymmen, Grännäs får tillbyggnad.

Resten fortsätter i nuvarande skolbyggnader.

I Tolkis har man haft litet mer tid än i Sannäs att förbereda sig för att kämpa mot en eventuell skolnedläggning. På onsdagseftermiddagen överlämnades en namnadress till de beslutsfattare som samlats för att ta del av en aftonskola kring planerna för bildningens servicenät.

På tisdagen tog svenska utbildningssektionen ställning till skolnätsrapporten.

Utbildningssektionen gillar inte planerna på att de barn som nu går i skolorna i Gammelbacka och Tolkis ska placeras i Västra enhetsskolan.

Sektionen konstaterar att man håller fast vid att det behövs en svensk skola i Tolkis. Sektionens första alternativ är ett nybygge med svensk skola, förskola och ett tvåspråkigt daghem. Ifall skolnätsutredningen på hösten visar att Tolkkisten koulu har ett utrymmesbehov vill sektionen att skolans skadade delar ska ersättas med en tillbyggnad.

Som andra alternativ kan sektionen tänka sig en samlokaliserad lösning med förskola och skola på båda språken. Ifall man går in för det här alternativet förutsätter sektionen att kommunal dagvård garanteras i Tolkkisten koulus nuvarande utrymmen, för båda språkgrupperna.

När det gäller rapportens övriga förslag anser sektionen att Sannäs skola med sina cirka etthundra elever uppfyller de kriterier som slogs fast i skolnätsutredningen 2013. Genom att skapa ett bildningscenter med svensk och finsk skola kan man bibehålla skolor på båda språken också i stadens östra delar.

Sektionen anser att en konsekvensbedömning borde göras för de olika alternativen innan den slutliga rapporten godkänns.