Skolhus ska hålla i 100 år – nu byggs det sunt från start i Östnyland

INGET DAMM IN HÄR. Juhani Pirinen (framme på bilden) säger att då ventilationsarbeten görs, ska dammet hållas borta. Tony Lökfors instämmer. Bild: Kristoffer Åberg

Medan debatten om skuld och ansvar just nu florerar kring Albert Edelfeltin koulus inomhusluftproblem, byggs och saneras nya Tolkis skola enligt ett friskhuskoncept, som minimerar framtida fuktskador. Borgå beslutade för något år sedan att alla skolor och daghem härefter byggs och saneras enligt denna modell.

Eleverna i Eklöfska skolan får flytta in i lokaler som byggts helt enligt Terve talo, som på svenska kallas Sunda hus. Tolkis skola och Gammelbacka skola blir tillsammans Eklöfska skolan.Experten Juha...