Skolflytt försenas i Sibbo

Lukkarin koulu flyttar till Wessmanhuset senare än tänkt. Förändringen beror på förändrade renoveringstidtabeller.

Verksamheten på Lukkarin koulu i Sibbo utvidgas till Wessmanhuset vid en senare tidpunkt än tänkt. Orsaken är att renoveringstidtabellen för Wessmanhuset har ändrats på grund av att projektet ska konkurrensutsättas på nytt.

Det var ursprungligen meningen att Lukkarin koulus förskoleundervisning skulle börja i Wessmanhuset i augusti 2017.

Enligt den nuvarande tidtabellen arbetena färdiga före 2018. Således börjar förskoleeleverna och första- och andraklassarna studera i Wessmanhuset på vårterminen 2018. Till dess kommer även förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen att fungera i Lukkarin koulus lokaler på Klockarvägen.