Sköldvikvärmen ett steg närmare huvudstadsregionen

SPILLVÄRME. Sex företag har utrett hur Sköldvikvärmen kan återanvändas. Bara med hjälp av den värme som produceras i Sköldvik kunde en fjärdedel av huvudstadsregionen värmas upp. Bild: Kristoffer Åberg

Utredningen kring spillvärmen från Sköldvik är nu färdig. I bästa fall utnyttjas den i fjärrvärmeproduktionen i huvudstadsregionen redan år 2025.

Spillvärmen från Sköldviks fabriker motsvarar värmeproduktionen från ett större kärnkraftverk. Därför har man länge funderat på hur den bäst ska kunna tas tillvara. Projektet har nu tagit ett steg framåt, skriver Neste i ett pressmeddelande.

En första utredning gjordes i fjol. Enligt den väntas projektet kosta mellan 700 och 1 000 miljoner euro. Själva investeringsbeslutet fattas senast 2021. Det betyder att byggandet skulle komma i gång år 2023 och värmeleveransen inledas år 2025, uppskattar Neste.

Spillvärmen ska användas i huvudstadsregionens fjärrvärmenätverk och stå för ungefär en fjärdedel av behovet. Värmen räcker även för att värma delar av Sibbo och Kervo.

– Det här innebär betydande klimatfördelar för huvudstadsregionen och för energieffektiviteten på Sköldvik industriområde, konstaterar Marko Pekkola, direktör vid Nestes affärsverksamhetsenhet.

– Vi tar ett stort steg mot kolneutral fjärrvärme och har möjlighet att skapa över 4 000 nya årsverken, säger i sin tur Timo Piispa vid Fortum.

Med i projektet är Neste, Borealis, Borgå Energi, Fortum Power and Heat, Helen och Vanda Energi.

SPILLVÄRME. Sex företag har utrett hur Sköldvikvärmen kan återanvändas. Bara med hjälp av den värme som produceras i Sköldvik kunde en fjärdedel av huvudstadsregionen värmas upp. Bild: Kristoffer Åberg

Läs också:

Borgå får nytta av spillvärmen från Sköldvik – nu kan också du föreslå vad som borde värmas upp

Neste profilerar sig gärna som klimatvänligt – nu ser man på fjärrvärme från spillvärme

Mer läsning