Skolcentrets byggarbetsplats i användningsförbud

Bild: Benny Liljendahl

Skyddskåpan kring Lovisa svenska skolcentrums nybygge erbjuder inte mer fullgott skydd för snö och regn. Eventuellt kan den förstörda kåpan ha kopplingar till ett inbrott på byggarbetsplatsen mellan fredag och lördag.

Under lördagen gick larmet till räddningsverket, en del av byggställningarna kring svenska skolcentrums nybygge i Lovisa har skadats. Räddningsverket konstaterade på plats att det inte finns omedelbar risk för livsfara och drog upp skyddsband så att obehöriga inte skulle kunna närma sig byggplatsen.

Senare märkte man att byggarbetsplatsen haft påhälsningar av tjuvar natten mellan fredag och lördag. Tjuvarna hade farit i väg med verktyg men kanske också orsakat skadorna på byggställningar och skyddskåpa.

– I dag går meddelandet till regionförvaltningsverket som får komma med sina direktiv samtidigt som vi naturligtvis närmare ska försöka ta reda på vad som egentligen har hänt, säger Antti Kinnunen vid kommunaltekniska byrån.

– I det här skedet kan jag bara säga att jag inte tror att det är snön som har orsakat skadorna.

Kan man då dra slutsatsen att skyddskåpan är dåligt byggd?

– Det säger jag inte, men det är klart att huvudansvaret ligger på huvudentreprenören, säger Kinnunen. Det lär finnas försäkringar som ersätter eventuella skador.

Än så länge uppskattar Kinnunen att skadorna på bygget är ganska små.

– Men om det nu snabbt blir töväder är riskerna för större skador naturligtvis överhängande.

Det första arbetsplatsmötet kring den nya situationen hölls på söndagen.

Enligt Kinnunen bedömer man under denna vecka hur incidenten påverkar skolbyggets tidtabell.

– Ett nytt hölje kommer att byggas på ansvar och bekostnad av entreprenören. För tillfället är hela området under och kring bygget avspärrat.

Texten är uppdaterad klockan 13.24.

Mer läsning