Skolbeslut med fördröjning

Bild:

Det blev antagligen något av en kalldusch för föräldrarna i Borgås östra delar när de i kunde läsa att planerna på ett bildningscentrum kanske blir flyttbara paviljonger i stället.

Stadsstyrelsens presidium Jaakko Jalonen, Johan Söderberg och Markku Välimäki, en trio gentlemän med silver i håret, vill få en snabb lösning på skolfrågan för stans östra delar, men är inte helt över...