Svårt pussel att placera flera hundra elever

Barackerna är försenade och kommer inte att hinna uppföras till skolstarten. Bildens baracker fanns i Borgå. Arkivbild Bild: Kristoffer Åberg

Leverantören klarar inte av att installera baracker åt Harjurinteen koulu och Loviisan lukio i augusti som utlovat.

Cramo hinner inte leverera baracker till skolstarten, och nu måste Lovisa stad hitta ersättande lokaler. Skolan inleds den 15 augusti, men var eleverna placeras är ännu öppet.

Med endast en månad kvar till skolstarten meddelar företaget Cramo att man inte klarar av att leverera baracker i tid för eleverna i det finska skolcentret, Harjurinteen koulu och Loviisan lukio. Skolcentret, delvis nybyggt, har drabbats av omfattande inomhusluftproblem och skolans över 600 elever måste evakueras.

De första barackerna anländer först i oktober eller november, och det innebär att tjänstemännen i Lovisa stad arbetar för högryck för att hitta alternativa lokaler.

– Vi kommer att hitta ersättande undervisningsutrymmen åt alla klasser, till exempel i byskolor. Det utmanande är att skolans elever splittras på många olika ställen, och besvärligt blir det också att få serveringen av skollunchen att fungera, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, som tvingats avbryta sin semester för att försöka hitta en lösning.

Cramo har inte uppgett orsaken till varför man inte kan leverera barackerna i tid. Stadsdirektören misstänker att man helt enkelt sålt över sin kapacitet, eftersom efterfrågan på baracker just nu är stor. I våras när Lovisa stad ville ha in anbud om baracker, kom det endast ett: Cramo.

– Nu har vi kontakt med ytterligare en leverantör, som vi eventuellt kommer att beställa hälften av barackerna av, säger Jan D. Oker-Blom.

Enligt beräkningarna i våras kommer staden ha totalt drygt 5 000 kvadratmeter barackskola för en total årskostnad på drygt 1 miljon euro.

Vid Gamla Stranden där barackerna ska uppföras förbereds marken för barackerna. Arbetet övervakas av en miljökonsult, och staden ser till att all mark som avlägsnas under byggets gång sorteras och placeras på vederbörligt sätt, meddelar Lovisa stad i ett pressmeddelande.

Frågan om vem som bär ansvaret för de eventuella konstruktionsfel som har gjorts när man byggt och renoverat det finska skolcentret har ännu inte fått en lösning. Staden anlitade i vintras en utomstående juristfirma som reder ut ansvarsfrågorna, och förhandlingarna med byggföretaget Skanska pågår fortfarande.