Skogsstjärnan kan bli ett dagis i massivträ – och Borgås största

DAGIS. Skogsstjärnan kan komma att bli Borgås största dagis någonsin. Bild: Arkiv/Evy Nickström

Projektplanen för det nya dagiset Skogsstjärnan är nu färdig för politisk behandling. Dagiset kanske uppstår på västra åstranden, då som det största någonsin i Borgå.

Projektplanen för daghemmet Skogsstjärnan, som planeras ligga vid Guldlistgatan på västra åstranden, har blivit färdig. Bildningsnämnden behandlar projektplanen för daghemmet den 14 februari, varefter ärendet sänds till stadsstyrelsen.

Om man ger grönt ljus för projektet kan byggandet av det nya daghemmet börja år 2020. I så fall är det på två sätt det första i sitt slag i Borgå, uppger man från staden. Det är den första offentliga byggnaden som byggs i massivt trä med clt-teknik, och det är det största daghemmet som någonsin har byggts i Borgå, räknat enligt barnantal.

Kostnaderna beräknas landa på cirka 11 miljoner euro, medan man reserverat 10,2 miljoner euro i budgeten. Den slutliga kostnadsberäkningen görs när anbuden för entreprenadsskedet har kommit in. För möbleringen av lokalerna reserveras separat 400 000 euro.

– Kostnaderna är högre än vad som uppskattades i budgeten. De huvudsakliga orsakerna är kostnaderna för stabiliseringen som markgrunden förutsätter och en gång- och cykelväg som byggs genom tomten. Dessutom påverkar det att man använder en dyrare men klimatvänligare massivträkonstruktion som stommaterial som av brandsäkerhetsskäl också kräver ett sprinklersystem, säger Börje Boström, lokalitetsdirektör vid Borgå stad.

Skogsstjärnan är planerat att vara en helhet med två våningar och lokaler för tio grupper med 21 barn. Det finns sammanlagt 210 vårdplatser. I planeringen har man ändå berett sig på att grupperna kan ha 24 barn. L

Varje grupp kommer att få tre grupprum och tambur- och toalettutrymmen som gruppen delar med en annan grupp. Byggnaden kommer också att ha bland annat en verkstad, en allaktivitetssal, en bespisningslokal, ett kök och personalutrymmen.

Skogsstjärnan ersätter det tillfälliga daghemmet i Kokon, hyreslokalen i Gammelbacka och en del av de tillfälliga extra grupperna i de befintliga daghemmen.

Mer läsning