Skogsfågeljakten inleds idag

Jakten på skogshönsfåglar startar 10 september. Bild: Shutterstock/SPT

Tjäderjakt tillåts i år för första gången på länge i hela Nyland och Egentliga Finland.

Jakten på skogshönsfåglar startar 10 september. Jakttiderna är på många håll längre än i fjol. Orsaken är fågelstammarnas positiva utveckling.

Höstjakten på tjäder, orre och järpe kan pågå tre månader, från den 10 september till den 10 december, såvida inte Jord- och skogsbruksministeriet förkortar jaktperioden genom en förordning. Höstens jakttider är i största delen av landet två eller tre månader.

"Skogshönsfåglarnas häckningar har lyckats bra och fågelstammarnas långsiktiga utveckling har i huvudsak varit stabil eller på uppgång", säger jaktchef Mikael Luoma vid Finlands viltcentral i ett pressmeddelande.

Tjäderjakt tillåts i år för första gången på länge i hela Nyland och Egentliga Finland. Jakttiden är 10-30 september.

Utvecklingen av järpstammen har huvudsakligen varit stabil i de södra delarna av Finland, men aningen nedgående i norr. I södra delen av landet är jakttiden för järpe huvudsakligen tre månader. Från Kajanaland norrut är jakttiden två månader och i Lappland endast en månad.

Dalripstammen har minskat avsevärt under de senaste årtiondena med undantag för Övre Lappland, men i år blev stammen av dalripa rikligare också på många andra områden.

Trots att skogsfågelstammarna i genomsnitt är starka kan fågeltätheterna lokalt uppvisa stora variationer.

"Förra säsongen tog jägarna sitt ansvar, och bytesmängderna hölls på en rimlig nivå. I ansvarstagandet ingår också jägarnas årliga insats i viltinventeringarna", säger Luoma.