Skogsbruket politiseras

Grov, död ved är en av de allra viktigaste faktorerna med tanke på skogens biologiska mångfald.

Skogsbruket och skogsbrukets metoder är föremål för allmänhetens intresse i högre grad än någonsin förr. Det är bra, tycker jag. Samtidigt innebär det naturligtvis att åsikterna börjar spreta åt allt...