Skogens många ansikten

Fack-Finlandiautmärkelsen gick senast till ett verk som heter Metsä meidän jälkeemme (Skogen efter oss). Verket behandlar den finländska skogspolitiken och skogsanvändningen under de senaste decennier...