Skeppsbron har förändrats mer än vi anar

FLYGBILDER. Fotografierna avslöjar hur strandlinjen, gatorna och husen har förändrats. Sjöfartmuseets talkoarbetare Pia Wilhelmson t.v. och Gunilla Törnblom t.h. Bild: Peik Henrichson

Sjöfartsmuseets sommarutställning Ett skepp kom lastat ger ett svindlande perspektiv på hur kraftigt hela Skeppsbroområdet har förändrats ännu på 1900-talet.

Gunilla Törnblom och Pia Wilhelmson som jobbat med utställningen ville den här gången nå en bredare publik än de sjöfartsintresserade.

– Vi ville belysa hur hela Skeppsbroområdet har förändrats genom tiderna, säger Gunilla Törnblom som kläckte idén till utställningen Ett skepp kommer lastat.

– Många turister och nyinflyttade Lovisabor kanske tror att det alltid sett ut så här, men i själva verket har förändringarna varit enorma.

Törnblom själv uppskattar de gamla flygfotografier som visar inte bara hur byggnaderna och gatorna förändrats, utan också hur hela strandlinjen har förflyttats genom massiva fyllnadsarbeten.

– Tänk att man tidigare kunde ha båtskjul på Mariegatan!

Vi ville belysa hur hela Skeppsbroområdet har förändrats genom tiderna.

För museibesökare som vill studera hur gatorna och byggnadsbeståndet har förändrats finns ett rikligt material i form av gamla fotografier, kartor, teckningar och tredimensionella modeller. Men här erbjuds också större historiska sammanhang.

– Genom att exempelvis studera hamnarnas export- och importsiffror kan man dra slutsatser om vad som hände i samhället i stort, säger Pia Wilhelmson.

Över femtio bodar

När saltimporten kom i gång på allvar reste sig saltbodar både på södra och norra sidan av vägen till bron. Som mest fanns över femtio bodar. Men salthandeln tynade på 1800-talet när stapelstaden Lovisa miste sin särställning.

TREDIMENSIONELLT. Pia Wilhelmson gläder sig åt att även barn genom sidoglaset kan titta på Juhani Ahtis miniatyr av Skepps- och Tullbroområdet på 1850-talet. Bild: Peik Henrichson

– Här fanns ju fortfarande flera bodar fram till början av 1900-talet, men sedan började bodarna förfalla i så rask takt att det år 1951 bara fanns en kvar, berättar Pia Wilhelmson. Man förstod sig inte på det historiska värdet.

År 1920 föreslog arkitekten Strengell att staden skulle bevara de tio bodar som ännu återstod med den sicksackformade taklinjen.

– Tyvärr ansåg dåvarande fullmäktige att det blev för dyrt att bevara dem, berättar Pia Wilhelmson. Lyckligtvis gick man på 1970- och 80-talet ändå in för att rusta upp området kring Skeppsbron.

på Sjöfartsmuseet vid Skeppsbron i Lovisa.

Utställningen är öppen den 1.6–1.9.2019

Öppet dagligen kl. 10-17.

Ambitiös expo

En intressant detalj är hur man på 1930-talet förverkligade den södra delen av Strandvägen från Skeppsbron till Tullbron, och efter krigen byggde den norra delen från Skeppsbron till busstationen. Den nuvarande strandparken kunde däremot förverkligas först efter utfyllnadsarbetena på 1970-talet.

Sommarutställningen i Sjöfartsmuseet är ambitiös, och det mest imponerande är kanske att allt är gjort som talkoarbete.

Även de som är mer intresserade av sjöfarten än stadsbilden hittar mycket intressant. Här finns exempelvis en egen avdelning ägnad varvsverksamheten i Valkom åren 1945-1965. Med hjälp av Juhani Ahtis tredimensionella modell kan man se hur det år 1950 såg ut på skeppsvarvet och i hamnen. En annan avdelning handlar om Nordströmrederiet och fisket på Norra Ishavet, och en tredje om sjömanslivet under olika epoker.