Skatterna verkar stanna på samma nivå i Lovisa

Lovisa stad verkar inte justera skatterna nästa år. Bild: Arkiv/Lasse Lehtinen

Såväl inkomstskattesatsen som fastighetsskatten stannar på samma nivå om stadsstyrelsen i Lovisa får som de vill.

Trots ett kämpigt ekonomiskt läge verkar Lovisa stad inte gå in för att höja på skatterna. På måndagen slog stadsstyrelsen fast att inkomstskattesatsen stannar på 20,25 procent år 2021. Det innebär samma nivå som i år. I beslutet noteras att staden i år räknar med 50,1 miljoner i skatteintäkter – alltså omkring 500 000 euro mindre än budgeterat. Tappet beror främst på en hög arbetslöshet.

Också fastighetsskatten hålls på samma nivå som 2020.

Stadsfullmäktige har sista ordet i frågan.

Mer läsning