Skatterna föreslås bli oförändrade i Lappträsk

INGEN FÖRÄNDRING. Inte heller Lappträsk justerar skatterna. Bild: Arkiv/Pinja Högdal

Fullmäktige sammanträder nästa vecka.

Inkomstskattesatsen föreslås stanna på 20,5 procent i Lappträsk nästa år, det vill säga på samma nivå som i år. Den justerades senast inför år 2012, och den nuvarande ligger lite över landets medeltal på 19,86.

Kommunfullmäktige sammanträder den 14 november för att ta ställning till bland annat skatterna.

Också de övriga skatterna förblir oförändrade. Allmän fastighetsskatteprocent stannar på 1,0, stadigvarande bostad på 0,5, övriga bostadsbyggnader på 1,1 och allmännyttiga samfund på 0.

Lappträsk räknar med 8,8 miljoner euro i skatteintäkter år 2019. 7,7 miljoner euro är kommunalskatt, medan fastighetsskatten uppgår till 537 000 euro och samfundsskatten 563 000 euro.