Skärgårdsborna vill ha parkering för fritidsfiskare vid Kitövägen

En ordentlig parkering behövs vid Kitö i Sibbo, som är ett populärt utfärdsmål för fritidsfiskare. Illustrationsbild. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Kommunen borde utnyttja en svåranvänd fastighet till fördel för både fiskare och lokala trafikanter, tycker Sibbo skärgårdsdelegation.

Sibbo skärgårdsdelegation uppmanar kommunstyrelsen att inrätta ett friluftsområde med parkeringsplatser på kommunens ärvda fastighet på Strömsholmarna. Det 4 610 kvadratmeter stora området ligger intill Kitövägen och tillföll Sibbo kommun genom ett testamente.

Efter en klyvning av den ursprungliga fastigheten står samtliga byggnader numera på den del kommunen inte äger. Den kommunala fastigheten är därför helt obebyggd, men saknar bygglov och får enligt testamentet varken säljas eller överlåtas.

– Det händer ibland att kommunen får fastigheter genom testamente. Om det inte finns något testamente går egendom till staten, men den ges ofta tillbaka den kommun det gäller ifall staten inte har användning för den. Eftersom den här fastigheten kommit till kommunen genom arv har den inte varit planerad, säger markanvändningsingenjör Oskar Mattsson.

Enligt Mattsson har Sibbo en sådan linje att skärgårdsfastigheter med strandrätt inte får säljas. I det här fallet omöjliggörs det dessutom av villkoren i testamentet.

Löser parkeringsklämma

Kitö är ett populärt utfärdsmål för fritidsfiskare, men de nuvarande parkeringsplatserna räcker inte till. Den smala vägen är därför utsatt för en liknande parkeringsproblematik som den längs med Kalkstrandsvägen. Bilister parkerar vid vägkanten och det gör det svårt att passera, bland annat för eventuella utryckningsfordon. Kitö väglag har i höst påtalat bristerna för mätnings- och fastighetsenheten.

En större parkeringsplats kunde locka fler bilar till parkeringsplatsen och lösa trängselproblemet på Kitövägen.

– Skyltarna med parkeringsförbud som väglaget satt upp följs inte och kommunen har inte juridisk rätt att ordna parkeringsövervakning. Polisen har varken tid eller intresse att bötfälla dem som parkerar fel. En större parkeringsplats kunde locka fler bilar till parkeringsplatsen och lösa trängselproblemet på Kitövägen, påpekar Skärgårdsdelegationen i sin skrivelse.

Delegationen anser att problematiken visar att det finns ett behov av allmänna platser för fritidsfiske i Sibbo.

Ärendet går nu till kommunstyrelsen för behandling.

Mer läsning