Skär inte i timresursen

Om Borgå stad skär i timresursen leder det till större undervisningsgrupper och därmed till att lärarna inte klarar av att tillgodose elevernas ökade stödbehov.

Svenska utbildningssektionen beslöt på sitt möte den 7 april att avvika från beredningen ifråga om timresursen för läsåret 2020-2021 (ÖN 9.4). Vi vägrade skära i timresursen, eftersom vi bedömde att eleverna kommer att behöva mera stöd när coronakrisen är över nästa höst.

Faktum är att alla elever inte har likadana förutsättningar att studera självständigt på distans. Esbo stads utbildningsdirektör Kaisu Toivonen konstaterar för Helsingin Sanomat (17.4) att elever som haft inlärningssvårigheter eller problem med självkontrollen är utsatta i detta läge. En del elever kan också ha det oroligt hemma och sakna en god inlärningsmiljö. Jag antar att utbildningsväsendet i Borgå har samma utmaningar som man har i Esbo.

Undervisnings- och kulturministeriet bad den 30 mars sex forskare bedöma vilka inverkningar coronaepidemin har och hur man kunde lindra dess sociala inverkningar. Forskarna ansåg att krisen påverkar särskilt barn och unga. I värsta fall kan krisen bli en negativ erfarenhet som överskuggar hela generationens liv. Forskarna efterlyser tillräckliga resurser för att identifiera de elever som behöver mera stöd samt satsningar på elevvården.

Om Borgå stad skär i timresursen leder det till större undervisningsgrupper och därmed till att lärarna inte klarar av att tillgodose elevernas ökade stödbehov. Det är helt fel väg att gå. Barnen har fått avstå från mycket för att skydda sköra vuxnas rätt att leva. Efter krisen är det vuxnas ansvar att se till att krisen inte lämnar bestående spår i barnens liv.

Mikael Hiltunen, vice ordförande (SDP), svenskspråkiga utbildningssektionen, Borgå

Mer läsning