Skanska bygger om rasat innertak i Lovisaskola

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom inspekterade skolan på tisdagen och fick svara på mediernas frågor. Bild: Max Nyberg

Byggbolaget Skanska meddelar att man river innertaket och bygger ett nytt i Harjurinteen koulu.

Lovisa stads byggnadstillsyn övervakar rivningen, dokumenterar åtgärderna och rapporterar åt Miljöministeriets avdelning för byggande samt Olycksutredningscentralen (OUC), som tillsvidare inte har fattat beslut om att starta en egen utredning.

Tidtabellen för rivning och reparationer klarnar inom ungefär en vecka. Skolans matsal och gymnastiksal är stängda fram till jul.

Orsaken till att kring 60 kvadratmeter av innertaket i skolans matsal rasade har ännu inte fastställts, berättar Lovisa stads lokalchef Antti Kinnunen.

– I rivningsskedet torde det klarna om det är frågan om fel i planeringen, i byggandet eller i båda. Informationen kommer att inverka på hur det nya innertaket förverkligas.

Enligt uppgift finns motsvarande takkonstruktioner endast i skolans matsal och i korridorer som ansluter till matsalen. Men staden ska ändå granska alla innertak i skolan.

– Eftersom det här är redan det tredje fallet i landet på kort tid bör vi också granska innertaken i alla stadens byggnader för att försäkra oss om att de är trygga. Vi går även igenom de pågående skolbyggenas byggplaner en extra gång och fortsätter att övervaka byggena noggrant.

Det är Polartek Oy som övervakar byggandet av Lovisanejdens högstadium och det tvåspråkiga skolcentret i Forsby.

Mer läsning