Skandal att sälja hus med långa anor

Bild:

Museum, restaurang eller hotell i domkapitlets hus? Nej tack.

Ibland kan man se biskop Bo-Göran Åstrand traska i väg från hemmet i biskopsgården till arbetet i domkapitlet. Det är en promenad på kanske hundra meter som varje biskop i Borgå stift har gått sedan 1...