Skall yrkesutbildningen spridas över hela staden?

Inveons lärare vill härmed efter snart tio års osäkerhet om sin arbetssituation och platsen för undervisning säga sin mening om undervisningen och framtiden för de ungdomar som önskar få en svenskspråkig yrkesutbildning i regionen.

I den lokala pressen kan vi läsa att verksamheten föreslås flytta till utrymmen i det så kallade Pomohuset i samband med en eventuell sammanslagning med Prakticum.

Inveon har verkat på två olika ställen (Haiko och Lundagatan 8) under hela sin verksamma tid, sedan 2009. Med facit i hand kan vi konstatera att det inte finns några som helst fördelar med att placera utbildningsutbudet vid ett yrkesinstitut på det här sättet. Schematekniska och logistiska bekymmer hör till vardagen. Schemaläggningen blir krävande då lärare ska pendla mellan enheterna. Samåkandet för dem som bor längre bort blir knepigt om utbildningarna och linjeutbudet splittras till Styrmansvägen och Pomohuset. Detta innebär också i praktiken att husbyggare, elmontörer och rörmontörer inte kan verka på samma ställe. Synergieffekter uteblir och det värdefulla samarbetet försvåras. Denna kortsiktiga och delvis ogenomtänkta lösning påverkar utbildningarnas kvalitet och drabbar alltid studerandena och även hela företagsverksamheten i regionen.

Vi stöder förslaget om ett nybygge på Styrmansvägen för verksamheten i sin helhet. Denna lösning med en ny byggnad på Styrmansvägen ger våra studerande de tidsenliga utrymmen som behövs och borde förverkligas enligt de planer som redan tidigare presenterats.

Med denna lösning kan vi erbjuda ungdomarna i vår region en möjlighet att välja den bransch som de är genuint intresserade av och lärarna får arbeta i en miljö där utbildning av hög och tidsenlig kvalitet även i fortsättningen kan erbjudas. Är det inte dags att fatta beslut nu?

Leena Backman lektor Marina Boxström lektor Maria Fagerstedt lektor Anne Gustafsson lektor Amy Julin lektor Micki Kulju lektor Tom Nykvist speciallärare Peter Waltonen lektor