Ska vi spara på bröd i skolan eller på Borgås stora planer?

Att spara i dag kan i stället bli en stor kostnad i morgon. Så blev det då under 1990-talet då man sparade på bekostnad av barnens och ungdomarnas välbefinnande.

Beslutsfattarna i Borgå har stora och långsiktiga beslut att fatta hur stadens ekonomi ska balanseras. Behovet att balansera ekonomin fanns redan innan coronatiden. Ännu finns det inga säkra uppgifter, bara uppskattningar, om hur mycket extra utgifter som coronakrisen medför, och hur mycket som staden förlorar i uteblivna skatteintäkter.

Fast det är bra att man har tagit itu med att göra ett hållbarhetsprogram borde man inte ha för bråttom utan först granska hur de planerade åtgärderna påverkar på längre sikt. Även om man måste spara handlar sparmålen om värderingar. I ett krisläge borde man avstå från att göra snabba plåsterlösningar, som kan vara dyra och svåra att korrigera senare.

Att spara i dag kan i stället bli en stor kostnad i morgon. Så blev det då under 1990-talet då man sparade på bekostnad av barnens och ungdomarnas välbefinnande. Det är sparåtgärder vars följder syns fortfarande. Misstag görs, men det är vansinnigt att upprepa dem.

Någon kanske anser att satsningar på stadens centrum, byggandet av en anslutningsparkering samt nya träd, buskar och stenbeläggning i Kullos företagsområde är satsningar på framtiden. Men behövs dessa investeringar verkligen i ekonomiskt svåra tider eller är de bara något som skulle vara trevligt att ha?

Framtidens viktigaste investeringar är satsningar på barn och unga, de som ska stå för framtidens innovationer och utveckla samhället. Dagens barn och unga, som ska arbeta och dra in skattepengar i Borgå.

Våren 2020 förändrar världen och Borgå. Coronatiden har stärkt en del framtidstender: vi ser bland annat mer distansarbete, satsningar på hälsa och välbefinnande, och hur webbförsäljningen och take away ökar. Coronakrisen har även påverkat våra värderingar. Vi uppskattar hälsa, familjen, närnatur och hemmet är mera än tidigare.

Behövs det verkligen ytterligare pendelparkering då den som redans finns är underutnyttjad, och om vi efter coronatiden kommer att distansjobba mera? Vilka satsningar lönar det sig att göra i centrum om Borgå samtidigt måste spara i skolor och då webbkonsumtionen ökar? Många uppskattar att bo nära naturen och ha gott om utrymme. Är det då rätta beslut att stänga skolor på landsbygden där det finns attraktiva bostadsområden?

Framför allt uppskattar många föräldrar lärarnas arbete mer än någonsin. Distansskolan har öppnat mina ögon: lärarjobbet är ett krävande yrke och skola har stor betydelse för eleverna och deras familjer.

Därför ska man inte spara genom att stänga skolor. Hoppas beslutsfattarna stryker över "nice to have"-investeringar såsom försköning av stadens centrum, parkeringsplatser utan i stället modigt investera i framtiden genom att låta bli spara i undervisning, skolor, skolskjutsar och skolmat.

Marianne Falck-Hvilstafeldt, direktör, politices magister, ordförande för Sannäs Hem och skola

Mer läsning