Ska skolan börja den 8 augusti? Borgå funderar ännu

KORTARE SOMMARLOV? Det är möjligt att grundskoleleverna i Borgå inleder höstterminen redan den 8 augusti. Men då får de längre höstlov. Bild:

Ska Borgåeleverna ha fem dagars höstlov men inleda höstterminen redan den 8 augusti? Så föreslås men bildningsnämnden ville ännu inte i torsdags fatta beslut om arbets- och lovdagar för 2019 – 2020.

Utbildningsdirektör Rikard Lindström säger att orsaken till att nämnden inte nu behandlade frågan är att de svenska skolorna ska få tid att tycka till.

– En dylik diskussion har inte riktigt förts. Föräldraföreningarna har däremot gjort en förfrågan och enligt resultatet hoppas många på fem dagars höstlov.

Han förklarar att om lovdagar läggs till måste man kompensera med motsvarande mängd arbetsdagar under läsåret.

– Det kan främst ske vid jul eller i samband med sommarlovet.

Nu förslås alltså att höstterminen inleds den 8 augusti. Föräldraföreningens undersökning visar att 49,21 procent av 5 413 personer som svarat hoppas på ett fem dagars höstlov. Enligt förslaget till bildningsnämnden infaller lovet den 14-18 oktober. Höstterminen avslutas den 20 december.

Vårterminen börjar den 7 januari 2020 och sportlovsveckan är den 17-21 februari 2020. Läsåret avslutas samma år den 30 maj.

Färre skolskjutsområden

Vad bildningsnämnden däremot fattade beslut om i torsdags var skolskjutsarna. Det nuvarande avtalet om skolskjutsar via beställningstrafik, vilket konkurrensutsattes 2013, tar slut den 31. juli 2019. Upphandlingstjänsterna har tillsammans med bildningssektorn berett en ny konkurrensutsättning för avtalsperioden 1.8.2019 – 31.7.2022 plus ett års option för tiden 1.8.2022 – 31.7.2023.

Nämnden beslutade att anbudsbegäran publiceras av upphandlingstjänsterna vecka 2 nästa år. Därtill förutsätter nämnden, att elevernas familjer får meddelande om rutten för elevernas skolväg senast 14 dagar före skolstarten.

Under läsåret 2018–2019 finns är cirka 1 230 elever inom den grundläggande utbildningen berättigade till skolskjuts. Av dem använder omkring 180 elever endast beställningstrafik för sina

skolresor och cirka 250 elever har rätt att använda beställningstrafik som komplement till kollektivtrafiken.

3 miljoner euro

Den kommande upphandlingens värde under avtalsperioden inklusive optionen uppskattas till cirka 3 miljoner euro. Urvalskriteriet är totalekonomisk förmånlighet där prisets viktvärde är 80 procent och kvalitetens 20 procent.

Den konkurrensutsatta helheten delas in i 11 objekt, som i sin tur är samlade i tre olika områdeshelheter. Detta är nytt.

Rikard Lindström säger att rutterna inte behöver ändra, men de som nu lämnar in offerter gör det för större områden.

– Målet är att vi vill ha högst tre serviceproducenter och inte över tio.

Han tror att det nya systemet gör det svårare för mindre företag att vara med, å andra sidan blir möjligheterna att koordinera bättre än hittills.

– Riskerna minskar exempelvis för att två bilar kör efter varandra.

Mer läsning