Ska din förening ordna evenemang i höst?

Föreningsfestivalen 2018 efterlyser aktiva föreningar för att arrangera evenemang under Föreningsfestivalen 1-7 oktober. Till slutet av april kan man söka om aktivitetspeng för evenemangen.

Föreningsfestivalen är en festival som sker under en vecka på flera orter i Svenskfinland. Den finns till för att erbjuda finlandssvenska föreningar en mötesplats för kunskap, utbyte av tankar, inspiration och informationsspridning. Festivalen arrangeras på gräsrotsnivå, då lokala föreningar arrangerar evenemang i regionerna där de är verksamma.

Festivalen söker nu efter idérika helheter som visar upp Svenskfinlands blomstrande föreningsliv på ett fräscht sätt.

Fram till den 30 april kan föreningar söka om aktivitetspeng för att arrangera evenemang under Föreningsfestivalen. Ett av målen med festivalen är att skapa samarbete över ort-, region-, språk- och generationsgränser och detta är en viktig faktor för att aktiveringsbidrag ska beviljas.

Varje arrangör kan anhålla om ett bidrag på högst 2000 euro för att täcka utgifter som arrangemanget medför. Det festivalen erbjuder föreningarna är ändå inte bara ekonomiskt bidrag, utan också stöd med koordinering, evenemangsproduktion och marknadsföring.

Ansökningsblanketten fylls i på festivalens hemsida. Specifika instruktioner och mer information hittas på www.festival.fi. Kontaktperson är projektledare Robin Sundberg Tel. + 358 (0)50 5020 272 robin@fsu.fi

Föreningsfestivalen arrangeras av Finlandssvenska festivalföreningen rf.