Ska det äntligen bli något av den gamla sjukhustomten?

SERVICE FÖR ÄLDRE. Trähusdelen ska bevaras i de planer som Kuusikkoaho nu gör upp för Borgå stads tomt vid Lundagatan. Bild: Kristoffer Åberg

Det kan bli fjärde gången gillt. Bolaget Kuusikkoaho har tillsammans med Lujatalo Oy äntligen kommit med preliminära planer på hur de kan sanera och bygga till på stadens tomt vid Lundagatan för att skapa boende och service för äldre stadsbor.

Det var i juni 2016 som Borgå stad första gången beviljade Kuusikkoaho en reservering för Lundagatans ändtomt, där Lundagatans hälsostation förr fanns, för att bolaget skulle utarbeta planer för servi...