Sjukhusets verksamhet amputeras igen, gynekologiska operationer dras in

ALLT SMALARE UTBUD. Borgå sjukhus blev av med sin förlossningsavdelning för två år sedan och i samma veva försvann barnavdelningen med vård dygnet runt. Nu är de gynekologiska operationerna hotade. Bild: Kristoffer Åberg

Stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander vill nu höra sjukhusdirektör Leena Koponen om sjukvårdsdistriktets planer och få besked om staden alls har några möjligheter att påverka besluten. Vilken profil och vilken service ska sjukhuset erbjuda i framtiden?

Alla gynekologiska operationer inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område ska centraliseras till Hyvinge och Helsingfors. Det har chefsöverläkaren bestämt och förändringen finns med i sjukvårdsdistriktets budgetförslag för nästa år.

Det här innebär att gynekologiska operationer inte längre får utföras på Borgå sjukhus.

Från sjukhusets sida betonar man att annan gynekologisk service, som poliklinik, polikliniska ingrepp och mödrapoliklinik kommer att fortsätta på Borgå sjukhus.

Hela profilen på Borgå sjukhus har förändrats.

Riksdagsledamot och fullmäktigeordförande Mikaela Nylander, SFP, är beredd till handling, men hon är inte förvånad.

– Hela profilen på Borgå sjukhus har förändrats. Därför vill jag att stadsstyrelsen ska höra sjukhusdirektör Leena Koponen inom kort.

– Det är viktigt att vi alla känner till förändringarna som sjukvårdsdistriktet planerar och konsekvenserna av dem. En konsekvensbedömning behövs.

Söker sig bort

– Borgå sjukhus roll har blivit att ge vård främst till äldre personer. Förändringen har skett fortare än vi kunde ana, säger Nylander.

– Jag känner sjukskötare som söker sig bort eftersom arbetet på vissa avdelningar blivit så ensidigt att de inte kan upprätthålla en mångsidig yrkeskunskap.

Nylander ser att den nya åderlåtningen är en direkt följd av att man drog in förlossningsavdelningen vid Borgå sjukhus.

– Jag har hela tiden påpekat att sjukhuset är en skör helhet där allt påverkar allt. Om vissa funktioner försvinner är risken stor att det blir för dyrt att upprätthålla andra funktioner.

Jag känner sjukskötare som söker sig bort eftersom arbetet på vissa avdelningar blivit så ensidigt att de inte kan upprätthålla en mångsidig yrkeskunskap.

– Borgå stad måste kräva en dialog med sjukvårdsdistriktet innan beslutet fattas. Finns det något vi kan göra? Vad får sjukhuset i stället? Vilken är sjukhusets profil och service i framtiden? Hur ska vårt sjukhus i framtiden kunna betjäna hela befolkningen?

Sjukhusets vision

Inför BB-indragningen gjorde Borgå sjukhus ledning 2016 tillsammans med sjukhusnämnden upp en vision för sjukhusets framtid. Där står det bland annat att sjukhuset ska utvecklas i intensivt samarbete med kommunerna och med universitetssjukhusen. Kommunerna har ändå inte tillfrågats om förändringarna i sjukhusets serviceutbud.

Enligt visionen ska sjukhuset ha samjour dygnet runt, en operationsenhet och flera polikliniker. Vid gynekologiska enheten görs också i fortsättningen kirurgiska gynekologiska ingrepp står det i visionen.

Den visionen gällde bara under två år.

Mer läsning