Sjuka husdelar bort i Finnby

BEVIS. Via borrhål i bland annat maskinrummets vägg har man kommit fuktbovarna på spåret. Bild: FCG / Borgå stad

Otaliga justeringar har gjorts och den här veckan installeras mekanisk ventilation i kryputrymmet i Finnby daghem. Men det är inte nog för att åtgärda problemen med inomhusluften. Sanering är nödvändig.

Det var i november 2015 en fukt- och inomhusluftteknisk undersökning visade att det rätt nya daghemmet i Finnby är mikrobskadat. Skador påträffades i under- och mellanbjälklaget och kryputrymmet under huset.

Första hjälpen gavs redan under jullovet, då daghemmet var stängt, och även den maskinella luftkonditioneringen har setts över i olika omgångar. En ny utredning från slutet av januari i år visade att allting inte fungerade enligt konstens regler. Det kom in betydligt mindre luft än vad som gick ut och på grund av undertrycket uppstod ett okontrollerat sug utifrån in via bland annat luftläckor. Farliga mikrober så att säga trycktes in i lokalerna för att ventilationen felade.

Lokalitetsdirektör Börje Boström tror att luftkonditioneringen i detta skede fungerar som den skall.

– Men vi följer givetvis med läget.

Gamla delar kvar

Då den gamla skolan byggdes om till daghem 2014 blev en del av golvkonstruktionerna i den gamla delen inte utbytta. Vissa yttre källarväggar har också kvar den gamla ullen mellan två papper och här har mikrober och mögel trivts bra.

Börje Boström förklarar att i sommar, då daghemmet stängs, ska väggisolering rivas i källaren och man kommer också att förnya golv.

– Vi har låtit ta materialprov och vet nu var problemen finns.

Den maskinella ventilationen uppges ofta vara åtminstone en av bovarna i dramat då problem med inomhusluften noteras i skolor och daghem och man frågar sig om ingen kollar att luftkonditioneringen fungerar som sig bör.

– Då vi tar emot en ny byggnad görs injusteringar och efter det borde allting vara klart, säger Boström.

När kanalerna putsas, det sker med 5 års mellanrum, kontrolleras systemet, men inte där emellan.

– Det tycks ändå vara ett problem att få injusteringarna rätt, suckar han och påpekar att ny teknik i gamla hus är en väldigt besvärlig kombination. Härefter ska specialister användas.

Vad det kostar att sanera daghemmet i Finnby vet Boström ännu inte, det har inte räknats ut.

Fakta

Finnby daghem

Finns i gamla skolan som byggdes i början av 1900-talet.

Huset har byggts ut på 1950- och 60-talet.

Totalrenoverades för daghemsbruk 2014.

En del av det gamla golvet lämnades kvar, vilket var ett felbeslut.

Enligt lokalitetsledningen är det tryggt att vistas i huset under våren.

Problem i campus?

Det ryktas också om att campus kan vara fuktdrabbat och att en del av dem som jobbar i huset uppvisar symtom. Börje Boström säger att han inte hört om saken.

– Om stadens anställda drabbats borde lokalitetsledningen nog veta om det.

Enligt de sega ryktena kan problemen bero på att ett stort vattenläckage i slutet av byggskedet bara byggdes in i konstruktionerna och man gav inte de våta delarna tid att torka.

Förvaltningschef Camilla Simolin-Backman sitter i campusbyggnadens användargrupp och enligt henne har gruppen inte diskuterat direkta fuktproblem eller sjukdomsfall, men nog problem med ventilationen i huset.

– Vi har haft en del problem med avloppslukt, drag och liknande, men saker och ting har nog åtgärdats och det har blivit bättre.