Sjuhundra Borgåbor tyckte till om vatten

SMAKAR BRA. Borgå vattens kunder är nöjda med vattenkvaliteten visar en färsk enkät som vattenverket gjort. Mest knotar kunderna över prissättningen. Bild: Kristoffer Åberg

Borgå vatten skickade i år ut sin kundenkät till 2 300 kunder. Av dem svarade ungefär en tredjedel på frågorna och framför allt vattenkvaliteten fick goda poäng.

I kundenkäten fick vattenverket också tack för kundbetjäningen och för att vattentjänsterna är proffsigt ordade. Inom alla ämnesområden som fanns listade i enkäten förekom också negativa kommentarer. Prissättningen och informationsflödet klagade Borgå vattens kunde mest på.

Borgå vattens verkställande direktör Risto Saarinen är nöjd med utfallet från enkäten, och är speciellt glad över att många förutom att ge sifferbetyg också valde att sätta ord på sina åsikter om verksamheten. I många öppna svar tyckte man att det var orättvist att man måste betala avloppsavgift för vatten man använder för bevattning av gräsmattan.

– Visst finns det saker att förbättra, men överlag fick vi massor av positiv feedback vilket tyder på att vi är på rätt väg, säger Saarinen i ett pressmeddelande.

Sifferbetygen gavs på en skala från 4–10 och enligt enkäten är Borgåborna i snitt mycket nöjda över vattnets kvalitet (9,1 poäng), tjänsternas kvalitet (8,9) samt att vattendistributionen och avloppssystemen fungerar bra (8,9). Det sämsta betyget fick vattnets prissättning (7,6).

– Via kundenkäten fick vi massor med material som vi kommer att ta i betraktande i våra framtida planer, säger Saarinen.

Enligt honom måste Borgå vatten på allvar överväga att börja använda fjärrlästa vattenmätare. Byte av mätare är ett jobb som tar många år men utifrån enkäten var det här ett önskemål som många av vattenverkets kunder lyfte fram.

Det arbetet kommer hursomhelst inte att landa på Risto Saarinens bord: Han gjorde sin sista arbetsdag i onsdags och efter semestern väntar pensionsdagarna. ÖN

Mer läsning