Sju personer vill bli bildningsdirektör: Processen kom i gång igen efter domstolsbeslutet

Sari Gustafsson valdes till bildningsdirektör sommaren 2019. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Borgå stad ledigförklarade tjänsten som bildningsdirektör efter att redan ha valt Sari Gustafsson till jobbet. Nu är processen i gång igen.

Ansökningstiden till tjänsten som Borgå stads bildningsdirektör gick ut den 9 juni, och sju personer sökte jobbet den här gången. Staden meddelade om saken i ett pressmeddelande på onsdagen.

Ursprungligen valde man Sari Gustafsson till jobbet sommaren 2019, något som överklagades till Helsingfors förvaltningsdomstol – som slog fast att processen var felaktig på grund av ett formfel och måste göras om.

LÄS MERA: Domstolen prickar valet av bildningsdirektör i Borgå – konsekvenserna är oklara.

Personen som överklagade beslutet finns inte bland de sökande den här gången.

De sökande är:

Pedagogie magister Sari Gustafsson

Magister i gymnastik- och idrottsvetenskaper Jari Kettunen

Filosofie doktor, diplom-ingenjör Mika Nieminen

Musikmagister Tiina Nikander-Koivukangas

Pedagogie magister Ilpo Salonen

Pedagogie magister Tuula Väistö

Pedagogie doktor Matti Vänttinen

Stadsstyrelsen väljer de sökande som kallas till intervju den 14 juni. Även fullmäktigegrupperna får intervjua kandidaterna om de vill. Stadsfullmäktige ska fatta beslut om valet av bildningsdirektör den 30 juni.