Sju direktörskandidater har valts ut

RÅDHUSET I LOVISA. Bild: Lasse Lehtinen

Sju av femton sökande till stadsdirektörstjänsten i Lovisa kommer att kallas till intervju.

Lovisa söker ny stadsdirektör och rekryteringsgruppen samlades på fredagseftermiddagen och gick igenom de femton ansökningar som inom utsatt tid, före klockan 12 på fredagen, hade lämnats till staden.

Stadsstyrelsen är nöjd med kvaliteten på de sökande och kommer inte att förlänga ansökningstiden.

Rekryteringsgruppen samlades genast efter styrelsen och har valt ut sju namn, de som går vidare i rekryteringsprocessen och som ska intervjuas.

De sju

Alaheikka Risto, Torneå, Senior Industrial Adviser, ekonomie magister

Härkönen Jarmo Juhani Otto, Helsingfors, livskraftschef, diplomingenjör

Jäppinen Tuula, Lovisa, innovationssakkunnig, doktor i förvaltningsvetenskaper

Kettunen Kirsi Elina, Borgå, ekonomidirektör, ekonomie magister

Mäkelä Anna, Grankulla, direktör för samhällsrelationer, politices licentiat

Sjödahl Ralf, Lovisa, företagskonsult, fastighetsförmedlare, politices magister och

Jan D. Oker-Blom.

Processen fortsätter i början av augusti då de sju kallas till intervju.

Man räknar med att stadsfullmäktige i Lovisa ska kunna välja ny stadsdirektör den 13 september.