Sju direktörskandidater har valts ut

RÅDHUSET I LOVISA.Bild: Lasse Lehtinen

Sju av femton sökande till stadsdirektörstjänsten i Lovisa kommer att kallas till intervju.